شیر مدولار Duplomatic

 شیر مدولار Duplomatic

 شیر مدولار دوپلوماتیک

هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جهت دریچه ای BD6شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار تحریک مستقیم MCDشیر محدود کننده جریان مدولار MERSشیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار پیلوت دار MRQ
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSDشیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPPشیر یکطرفه مدولار MVR
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSPشیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZDشیر ترمزی مدولار PBM3
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر جبران کننده فشار دو یا سه راهه قابل تنظیم مدولار PCM3جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) پیلوت دار مدولار PRM7شیر کاهنده فشار مدولار PZM7شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار ( گزینش سرعت ) RLM3شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4Mشیر کنترل جریان مدولار RPC1M
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) پیلوت دار مدولار RQ4Mشیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4Mشیر یکطرفه پیلوت دار مدولار VPP4M
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic 
شیر یکطرفه مستقیم مدولار VR4Mشیر کاهنده فشار پیلوت دار مدولار Z4M 

 

لطفا جهت دسترسی به اطلاعات مذکور در ذیل، روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.

تاریخچ Duplomatic

برخی از پروژه های انجام گرفته

لیست قیمت هیدرولیک

کاتالوگ  هیدرولیک

دیگر محصولات هیدرولیک

 پمپ هيدروليك

شیر هیدرولیک

عملگر

متعلقات

تعریف محصول

مقالات و مطالب علمی مرتبط

برچسب ها

لینک سازنده محصول

بازگشت به صفحه محصولات
  • RSS
  • افراد آنلاين : ‌92

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط

فکس 43856936-021

info[at]famco.co.ir

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram
LiveZilla Live Help