0 Famco - شیر هیدرولیک-فروش شیر هیدرولیک-لیست قیمت
شیر هیدرولیک
name:297.png size:89.49 KB

FAMCO شیر هیدرولیک

گروه صنعتی فامکو، واردکننده شیر هیدرولیک - شیر برقی هیدرولیک

لطفا جهت دسترسی به اطلاعات فنی به اطلاعات فنی روی محصول مورد نظر کلیک نمایید.

شیر هیدرولیک کنترل جهت

شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر برقی با اسپول قابل ردیابی 41500شیر کنترل جهت برقی ضد انفجار 41510شیر کنترل جهت دریچه ای BD6
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر پرکن CFPشیر کنترل جهت برقی مدولار DD44شیر کنترل جهت برقی DS3
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر کنترل جهت برقی DS5شیر کنترل جهت با تحریک بادی #DSAشیر کنترل جهت خود برگشت DSB5
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر کنترل جهت با تحریک هیدرولیکی #DSCشیر کنترل جهت اهرمی #DSHشیر توزیع کننده پیلوت دار DSP7
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر توزیع کننده پیلوت دار DSP10شیر کنترل جهت غلطکی DSR3شیر کنترل جهت برقی سوپاپی DT03
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر توزیع کننده پیلوت دار E#P4شیر کارتریجی برقی KT08شیر لاجیکال (شیر منطقی) #LC(P
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر برقی فشرده MD1Lشیر برقی MDD44شیر برقی قطع و وصل ( SHUT-OFF ) MDF3
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر برقی سوپاپی MDTشیر یکطرفه (چک ولو) #VD#-Wشیر یکطرفه قفل کن (پیلوت دار) VP#-P#-MU
شیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomaticشیر کنترل جهت Duplomatic
شیر یکطرفه (چک ولو) VR#-Iشیر یکطرفه (چک ولو) VR#-Pشیر ماکویی #VSK

 

شیر هیدرولیک کنترل فشار

شیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomatic
شیر کنترل فشار بین خطی CD1-Wشیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی CRشیر کنترل فشار پیلوتی کارتریجی CRQ
شیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomatic
شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی DBVشیر متعادل کننده ( کانتر بالانس ) DZC#شیر بی بار کننده MRQA
شیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomatic

شیر دو و سه راهه جبران کننده

فشار کارتریجی PCK06

شیر کنترل فشار RM#-Wشیر بی بار کننده RQ##-P
شیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomatic

اتوماتیکی یا برقی RQ#M#-p

شیر فشار شکن RQ#-Pشیر فشار شکن برقی RQ#-W
شیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomatic
شیر اطمینان برقی RQM#-Pشیر فشارشکن برقی RQM#-Wشیر ترتیبی S(T(U(X#-P
شیر کنترل فشار Duplomaticشیر کنترل فشار Duplomatic  
شیر کاهنده فشار Z#-Pشیر متعادل کننده ( کانتر بالانس ) ZC2

 

شیر هیدرولیک کنترل جریان

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کنترل جریان غلطکی (گزینش سرعت) CP1R#-Wشیر کاهنده سرعت K4WA)C

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کنترل جریان مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC#

شیر کنترل جریان سه راهه مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC#-#T3
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC1شیر کنترل جریان سه راهه مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC1-T3

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان ( عمل کننده در دو جهت) RS#شیر کنترل جریان ( عمل کننده در یک جهت) RSN#

FAMCO شیر پروپشنال

شیر پروپشنال کنترل جهت

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSE5شیر پروپشنال کنترل جهت DSE3Gشیر پروپشنال کنترل جهت DSE3

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSPEGشیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSPEشیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSE5G

 

شیر پروپشنال کنترل جریان

هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE2-#شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE3-#شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE07
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE08شیر کنترل جریان پروپشنال تحریک مستقیم RPCED1شیر کنترل جریان پروپشنال تحریک مستقیم سه راهه RPCED1-T3
  هیدرولیک Duplomatic   
شیر کنترل جریان پروپشنال تحریک مستقیم و فیدبک موقعیت RPCER1

 

شیر پروپشنال کنترل فشار

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پرو پشنال ( تناسبی ) تحریک مستقیم کارتریجی CREشیر متعادل کننده پروپشنال DZCE#شیر متعادل کننده پروپشنال جامع الکترونیکی DZCEG

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کاهنده فشار پروپشنال پیلوتی مدولار MZEشیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال(تناسبی) پیلوتی PRE#شیر کنترل فشار پروپشنال پیلوتی PRE3
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی PRE3Gشیر کنترل فشار پروپشنال (تناسبی) تحریک مستقیم PRED3شیر کنترل فشار پروپشنال جامع الکترونیکی PRED3G
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کنترل فشار پروپشنال جامع الکترونیکی حلقه بسته PRED3Jشیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی PREGشیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی حلقه بسته PREJ

 

شیر سروو هیدرولیک

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر سروو الکتروهیدرولیکی DXJ3شیر سروو الکتروهیدرولیکی جامع الکترونیکی DXJ5

 

شیر مدولار هیدرولیک

هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جهت دریچه ای BD6شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار تحریک مستقیم MCDشیر محدود کننده جریان مدولار MERSشیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار پیلوت دار MRQ
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSDشیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPPشیر یکطرفه مدولار MVR
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSPشیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZDشیر ترمزی مدولار PBM3
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر جبران کننده فشار دو یا سه راهه قابل تنظیم مدولار PCM3جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) پیلوت دار مدولار PRM7شیر کاهنده فشار مدولار PZM7شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار ( گزینش سرعت ) RLM3شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4Mشیر کنترل جریان مدولار RPC1M
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) پیلوت دار مدولار RQ4Mشیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4Mشیر یکطرفه پیلوت دار مدولار VPP4M
هیدرولیک Duplomaticهیدرولیک Duplomatic 

 

 

شیر یکطرفه مستقیم مدولار VR4M

شیر کاهنده فشار پیلوت دار مدولار Z4M

 

 
بازگشت به صفحه محصولات
  • RSS
  • افراد آنلاين : ‌52

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط

فکس 43856936-021

info[at]famco.co.ir

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram
LiveZilla Live Help