> Famco - شیر هیدرولیک-فروش شیر هیدرولیک-لیست قیمت
شیر هیدرولیک
name:297.png size:89.49 KB

FAMCO شیر هیدرولیک

گروه صنعتی فامکو، واردکننده شیر هیدرولیک - شیر برقی هیدرولیک

لطفا جهت دسترسی به اطلاعات فنی به اطلاعات فنی روی محصول مورد نظر کلیک نمایید.

شیر هیدرولیک کنترل جهت

شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر برقی با اسپول قابل ردیابی 41500 شیر کنترل جهت برقی ضد انفجار 41510 شیر کنترل جهت دریچه ای BD6
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر پرکن CFP شیر کنترل جهت برقی مدولار DD44 شیر کنترل جهت برقی DS3
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر کنترل جهت برقی DS5 شیر کنترل جهت با تحریک بادی #DSA شیر کنترل جهت خود برگشت DSB5
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر کنترل جهت با تحریک هیدرولیکی #DSC شیر کنترل جهت اهرمی #DSH شیر توزیع کننده پیلوت دار DSP7
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر توزیع کننده پیلوت دار DSP10 شیر کنترل جهت غلطکی DSR3 شیر کنترل جهت برقی سوپاپی DT03
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر توزیع کننده پیلوت دار E#P4 شیر کارتریجی برقی KT08 شیر لاجیکال (شیر منطقی) #LC(P
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر برقی فشرده MD1L شیر برقی MDD44 شیر برقی قطع و وصل ( SHUT-OFF ) MDF3
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر برقی سوپاپی MDT شیر یکطرفه (چک ولو) #VD#-W شیر یکطرفه قفل کن (پیلوت دار) VP#-P#-MU
شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic شیر کنترل جهت Duplomatic
شیر یکطرفه (چک ولو) VR#-I شیر یکطرفه (چک ولو) VR#-P شیر ماکویی #VSK

 

شیر هیدرولیک کنترل فشار

شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic
شیر کنترل فشار بین خطی CD1-W شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی CR شیر کنترل فشار پیلوتی کارتریجی CRQ
شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic
شیر کنترل فشار بین خطی کارتریجی DBV شیر متعادل کننده ( کانتر بالانس ) DZC# شیر بی بار کننده MRQA
شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic

شیر دو و سه راهه جبران کننده

فشار کارتریجی PCK06

شیر کنترل فشار RM#-W شیر بی بار کننده RQ##-P
شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic

اتوماتیکی یا برقی RQ#M#-p

شیر فشار شکن RQ#-P شیر فشار شکن برقی RQ#-W
شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic
شیر اطمینان برقی RQM#-P شیر فشارشکن برقی RQM#-W شیر ترتیبی S(T(U(X#-P
شیر کنترل فشار Duplomatic شیر کنترل فشار Duplomatic   
شیر کاهنده فشار Z#-P شیر متعادل کننده ( کانتر بالانس ) ZC2

 

شیر هیدرولیک کنترل جریان

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کنترل جریان غلطکی (گزینش سرعت) CP1R#-W شیر کاهنده سرعت K4WA)C

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کنترل جریان مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC#

شیر کنترل جریان سه راهه مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC#-#T3
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC1 شیر کنترل جریان سه راهه مستقل از (جبران کننده) فشار و دما RPC1-T3

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان ( عمل کننده در دو جهت) RS# شیر کنترل جریان ( عمل کننده در یک جهت) RSN#

FAMCO شیر پروپشنال

شیر پروپشنال کنترل جهت

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSE5 شیر پروپشنال کنترل جهت DSE3G شیر پروپشنال کنترل جهت DSE3

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSPEG شیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSPE شیر پروپشنال کنترل جهت پیلوت DSE5G

 

شیر پروپشنال کنترل جریان

هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE2-# شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE3-# شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE07
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جریان پروپشنال پیلوت دار RPCE08 شیر کنترل جریان پروپشنال تحریک مستقیم RPCED1 شیر کنترل جریان پروپشنال تحریک مستقیم سه راهه RPCED1-T3
   هیدرولیک Duplomatic    
شیر کنترل جریان پروپشنال تحریک مستقیم و فیدبک موقعیت RPCER1

 

شیر پروپشنال کنترل فشار

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پرو پشنال ( تناسبی ) تحریک مستقیم کارتریجی CRE شیر متعادل کننده پروپشنال DZCE# شیر متعادل کننده پروپشنال جامع الکترونیکی DZCEG

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کاهنده فشار پروپشنال پیلوتی مدولار MZE شیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال(تناسبی) پیلوتی PRE# شیر کنترل فشار پروپشنال پیلوتی PRE3
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل فشار پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی PRE3G شیر کنترل فشار پروپشنال (تناسبی) تحریک مستقیم PRED3 شیر کنترل فشار پروپشنال جامع الکترونیکی PRED3G
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر کنترل فشار پروپشنال جامع الکترونیکی حلقه بسته PRED3J شیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی PREG شیر اطمینان (فشار شکن) پروپشنال پیلوتی جامع الکترونیکی حلقه بسته PREJ

 

شیر سروو هیدرولیک

هیدرولیک Duplomatic

هیدرولیک Duplomatic

شیر سروو الکتروهیدرولیکی DXJ3 شیر سروو الکتروهیدرولیکی جامع الکترونیکی DXJ5

 

شیر مدولار هیدرولیک

هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر کنترل جهت دریچه ای BD6 شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار CHM7 شیر محدود کننده جریان مدولار ERS4M
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار تحریک مستقیم MCD شیر محدود کننده جریان مدولار MERS شیر فشارشکن ( اطمینان ) مدولار پیلوت دار MRQ
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار MSD شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار MVPP شیر یکطرفه مدولار MVR
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر یکطرفه با محدود کننده جریان مدولار MVR-RSP شیر کاهنده فشار سه راهه تحریک مستقیم قابل تنظیم مدولار MZD شیر ترمزی مدولار PBM3
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر جبران کننده فشار دو یا سه راهه قابل تنظیم مدولار PCM3 جبران کننده فشار دوراهه مدولار با تنظیم ثابت PCM5 جبران کننده فشار دو یا سه جهته مدولار با تنظیم ثابت PCM8
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) پیلوت دار مدولار PRM7 شیر کاهنده فشار مدولار PZM7 شیر محدود کننده جریان مدولار QTM7
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر الکتریکی کنترل جریان مدولار ( گزینش سرعت ) RLM3 شیر کنترل جریان مدولار RPC1-4M شیر کنترل جریان مدولار RPC1M
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic
شیر فشارشکن ( اطمینان ) پیلوت دار مدولار RQ4M شیر ترتیبی تحریک مستقیم مدولار SD4M شیر یکطرفه پیلوت دار مدولار VPP4M
هیدرولیک Duplomatic هیدرولیک Duplomatic  

 

 

شیر یکطرفه مستقیم مدولار VR4M

شیر کاهنده فشار پیلوت دار مدولار Z4M

 

 
بازگشت به صفحه محصولات

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram