> Famco - اطلاعات عمومی کنتاکتور
اطلاعات عمومی کنتاکتور
name:56.png size:76.39 KB

اطلاعات عمومی کنتاکتور

کنتاکتورها

کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی می باشند که مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد.

موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشینهای صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه اندازی و کنترل اکثر ماشینها از کنتاکتور استفاده می شود.

مزایای استفاده کنتاکتور ها در ازای کلیدها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتور اقتصادی تر وایمن تر است.

از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است، جلو گیری می کند.

توسط کنتاکتور امکان قطع و وصل مصرف کننده از چندین محل عملی است.

امکان مدار فرمان اتوماتیک مقدور است .

با طراحی مناسب میتوان سرعت قطع ووصل مدار را بالا برد .

حفاظت دستگاه ها مناسب تر و مطمئن تر است .

 

ساختمان کنتاکتورها

کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت، جدا نگه داشته می شود و یک سری کنتاکت عایق شده را از یکدیگر به آن متصل می باشند و با آن حرکت می کنند. در قسمت ثابت این مغناطیس الکتریکی  نیز یک سری کنتاکت دیگر  محکم شده است. هنگامی که از سیم پیچ مغناطیسی جریان معینی عبور می کند. کنتاکتهای متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکتهای ثابت فشرده می شوند و در همان حال یک یا چند فنر فشرده شده و یا کشیده می شوند. اما زمانی که ولتاژ قطع شده و یا از حد معینی کمتر شود. نیروی فنرها باعث می شود که این کنتاکتها بطور اتوماتیک از هم جدا شوند.

کنتاکتورهای استاندارد شده دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده (اصلی) و چند کنتاکت فرعی برای مدار فرمان است.

قسمتهای مختلف کنتاکتور عبارتند از:

حامل کنتاکتهای ثابت (باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد)

 

ترمینال

صفحه فلزی انتهایی برای نصب قسمتهای ثابت روی آن

کنتاکتهای ثابت و متحرک ( این کنتاکتها باید در یک خط قرار گرفته و از پوشش اکسید نقره بمنظور بالا بردن ضریب اطمینان در مقابل کار زیاد در روی آنها استفاده شود )

بوبین کنتاکتور (درکنتاکتور این بوبین طوری طراحی شده است که در مقابل عوامل جوی و نیروهای مکانیکی مقاوم باشد)

ترمینالهای ورودی و خروجی

سیستم هسته آهنی ثابت و متحرک

قسمت کنترل جرقه

حامل کنتاکتهای متحرک ( این قسمت باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد)

جریانهای نامی، جریان کار نامی ولتاژ کار نامی و انرژی مصرفی کنتاکتورها

 

جریانهای نامی

چون کنتاکتهای متحرک با فشار بر روی کنتاکتهای ثابت اتصال پیدا می کنند و سطح کنتاکتها نیز کاملا صاف نیست لذا سطح تماس آنها یک نقطه کوچک خواهد بود بنا بر این در محل تماس دو کنتاکت مقاومت الکتریکی وجود داشته و عبور جریان با عث گرم شدن کنتاکتها خواهد شد. هرچه زمان عبور جریان از کنتاکتورها بیشتر باشد کنتاکتهای آن بیشتر گرم می شود. با توجه به زمان لازم برای وصل بودن کنتاکتورها جریانهای زیر تعریف می شود :

الف ـــ جریان دائمی

جریانی است که میتواند در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود و بدون قطع شدن از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و به آن صدمه ای نزند و حرارت ایجاد شده در کنتاکتها از حد مجاز تجاوز ننموده.

ب ـــ جریان هفتگی

جریانی است که در شرایط کار نرمال و با هفته ای یک بار اتصال میتوان از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و در خصوصیات کار کنتاکتور هیچگونه تغییری پیش نیاورد.

ج ـــ جریان هشت ساعتی

جریانی است که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت در شرایط کار نرمال می تواند از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و تغییری در خصوصیات کار کنتاکتور ایجاد نکند.

جریان کار نامی

جریان کار نامی یک کنتاکتور جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور را بیان می کند و در رابطه با نوع و مقدار ولتاژ بار می باشد .

جریان اتصال کوتاه ضربه ای

در مدار فرمان و مدار قدرت کنتاکتور باید از وسایل حفاظتی استفاده نمود تا در صورت اتصال کوتاه بلافاصله مدار قطع شود چون در فاصله زمانی اتصال کوتاه تا قطع مدار توسط وسایل حفاظتی از کنتاکتهای کنتاکتور نیز جریان خیلی زیادی عبور می کند لذا باید کنتاکتها تحمل این جریان را در این زمان کوتاه داشته باشند و به یکدیگر جوش نخورده و یا تغییر فرم ندهند.

مقدار ماکزیمم جریان را در لحظه اتصال کوتاه با  is  نشان داده و جریان اتصال کوتاه ضربه ای می نامند .

جریان نامی زمان کم ( جریان ۱ ثانیه)

مقدار موثر جریانی را که کلید برای زمان یک ثانیه در حالت اتصال کوتاه میتواند تحمل کند بدون اینکه صدمه ببیند جریان نامی زمان کم و یا جریان یک ثانیه تامیده می شود.

 

ولتاژ های نامی

الف ـــ ولتاژ کار نامی

مربوط به اتصال دهنده ( کنتاکتها ) بوده و مقدار ولتاژی است که کنتاکتها می توانند با جریان کار نامیدر این ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند.

ب ـــ ولتاژ عایقی نامی

استحکام عایقی بین عضوهای اتصالی را مشخص می کند.

ج ـــ ولتاژ تغذیه نامی

ولتاژی است که باید به بوبین کنتاکتور اتصال یابد و معمولا مقدار آن روی بوبین کنتاکتور نوشته  می شود.

 

انرژی مصرفی کنتاکتورها

بوبین هر کنتاکتوری را می توان برای کار با ولتاژهای مختلف طراحی نمود از ۱۲ولت جریان مستقیم تا ۱۵ ولت متناوب و ولتاژهای دیگر.

به علت عبور جریان از بوبین کنتاکتور. کنتاکتور به صورت یک مصرف کننده مقداری توان مصرف کرده و گرم می شود یک کنتاکتور خوب باید دارای مصرف داخلی کم باشد. برای کم کردن مصرف کنتاکتور میتوان از یک مقاومت که بعد از عملکرد کنتاکتور بابوبین سری شود استفاده کرد. به دو سر این مقاومت تیغه ای از خود کنتاکتور وصل میگردد بعد از اینکه جریان وارد سیم پیچ شد تیغه که قبلا بسته بود باز شده و مقاومت سر راه بوبین قرار میگیرد با آن سری می شود.

  • کنتاکتورهای AC
  • کنتاکتورهای DC
  • کنتاکتورهای فرمان
  • کنتاکتورهای خازنی

 

تفاوت کنتاکتورهای AC با کنتاکتورهای  DC

تفاوت اين دو کنتاکتور در اين است که در کنتاکتور هاي AC از يک حلقه اتصال کوتاه براي جلوگيري از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده مي شود. نيروي کششي يک مغناطيس الکتريکي جريان متناوب، متناسب با مجذور جريان عبوري از آن و در نتيجه متناسب با مجذور اندکسيون مغناطيسي است. چون مقدار جريان لحظه اي با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تغیير مي کند، نيروي کششي مغناطيسي نيز برابر با F=Fmax sin2 wt

خواهد شد و تعداد دفعاتي که اين نيرو ماکزيمم و صفر مي شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گرديد. در نتيجه، در لحظاتي که مقدار نيروي کششي بيشتر از نيروي مقاوم فنرهاي کنتاکتور باشد، هسته کنتاکتور جذب مي شود و در لحظاتي که مقدار نيروي کششي کمتر از مقدار نيروي فنر ها شود، هسته متحرک هسته نيز آزاد شده و به محل اول خود باز مي گردد. بدين ترتيب در هسته متحرک لرزش و صدا ايجاد خواهد شد اين نوسانات را مي توان به وسيله يک حلقه بسته که در سطح قطب ها جا سازي شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بين برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل اين حلقه آن است که مانند سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتوري که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است، از آن جريان القايي عبور ميکند و باعث ايجاد فوران مغناطيسي فرعي در مدار هسته مي شود. اين فوران فرعي با فوران اصلي اختلاف فاز دارد و در زماني که نيروي کششي حاصل از فوران اصي صفر باشد، نيروي کششي حاصل از فوران اصي ماکزيمم خواهد بود و در حالتي که نيروي حاصل از فوران ماکزييم باشد، اين نيرو صفر خواهد بود و چون جمع اين دو نيرو به هسته متحرک اثر مي گزارد، نيروي کششي در هر لحظه از نيروي مقاومت فنر بيشتر خواهد بود.

ولتاژ تغذيه بوبين متفاوت است و از 24 تا 380 ولت ساخته مي شود. در اکثر کشورهاي صنعتي براي حفاظت بيشتر، تغذيه بوبين کنتاکتور را زير ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب مي کنند و يا براي تغذيه مدار فرمان ،ترانسفورماتور مجزا کننده به کار مي برند.

 

کنتاکتور فرمان

کنتاکتور خازنی

استفاده از این کنتاکتور در مدارهای کنترل تنوع طراحی های مختلف را به وجود می آورد.

در مورد این کنتاکتور ر میتوان گفت که یک کلید مغناطیس است که وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال میشود یک سری کنتاکت (یا کلید) باز را بسته و یک سری کنتاکت بسته را باز می کند. که با استفاده از این خاصیت مدارهای مختلفی میتوان مدارهای زیادی را طراحی کرد.

 

کنتاکتور خازنی

کنتاکتور خازنی

در موقع اتصال يا قطع شدن خازن از شبكه جريان لحظه‎اي زيادي از كنتاكتهاي كنتاكتور عبور مي‎كند كه باعث ايجاد جرقه در كنتاكتها و آسيب ديدن آنها مي شود.

در بالاي كنتاكتور خازني كنتاكتهاي كمكي به همراه سيمهاي روكشدار فنر مانند جهت محدود كردن جريان لحظه وصل، وجود دارد. كنتاكتهاي كمكي بدين معني كه وظيفه آنها تحمل اين جريان زيادبجاي كنتاكتهاي اصلي، در لحظه وصل مي‎باشد تا اگر آسيبي به كنتاكتهاي كمكي برسد. همچنين اين كنتاكتها با همان جريان محدود شده توسط مقاومتها باعث شارژ اوليه خازن مي شوند.

اگر اين شارژ اوليه نباشد خازن مستقيماً وارد مدار مي‎شود و جريان زيادي از آن عبور مي‎كند و در واقع يك شك به خازن وارد مي‎شود كه خود باعث كاهش طول عمر قطعات از جمله خازن مي‎شود. لذا با وجود اين شارژ اوليه خازن آمادگي اوليه‎اي را جهت كار در شرايط نامي پيدا مي كند.

بديهي است تعويض كردن اين كنتاكتها آسانتر و مقرون به صرفه تراز تعويض كنتاكتور مي‎باشد. اين کنتاکتورها مخصوص اتصال خازن به شبكه مي‎باشند كه كنتاكتور خازني ناميده مي‎شوند.

توصيه مي‎شود اگر قرار است كه از کنتاکتور معمولي جهت بانك خازني استفاده كنيم، اين كنتاكتور را يك رنج بالاتر در نظر بگيريم.

 

 

اطلاعات عمومی کنتاکتور 

 

برای دریافت لیست قیمت کلیه محصولات هیوندای بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

لیست قیمت محصولات هیوندای

 

  لطفا جهت دسترسی به اطلاعات مذکور در ذیل، روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.

تاریخچه کارخانه هیوندای

برخی از پروژه های انجام شده

ليست قيمت

کاتالوگ کنتاکتور Hyundai

دیگر محصولات هیوندای

تعریف محصول

مقالات و مطالب مزتبط

برچسب ها

لينك  سازنده محصول

www.hyundai-elec.com

بازگشت به صفحه محصولات

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram