> Famco - کمپرسور سانتریفیوژ
کمپرسور سانتریفیوژ

فامکو کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

كمپرسورهاي گريزازمركز بويژه به عنوان كمپرسور مورد استفاده در فرآيندها در رده اول قرار دارند. حال اگر به جاي تعداد، ظرفيت و يا توان مصرفي معيار انتخاب قرار گيرد ، كمپرسورهاي گريزازمركز بالاترين سهم را در فرآيند تراكم گازها در صنايع به خود اختصاص مي دهند. پائين بودن بار وارده بر روي فوندانسيون در اين كمپرسورها موجب گرديده تا در نصب آنها به فوندانسيون كوچكتر وسبكتري نياز باشد. از اين كمپرسورها بيشتر براي مواقعي كه فشار مورد نياز كم و دبي زياد مورد نظر باشد، استفاده مي شود.

كمپرسورهاي گريزازمركز در محدوده دبي 1000000-1700 مترکعب در ساعت ساخته می شوند. بديهي است  كه به همين خاطر استفاده از اين كمپرسورها دردبي هاي كم چندان اقتصادي نمي باشد.

 

کمپرسور سانتریفیوژ

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram