> Famco - لیست قیمت پمپ پنتاکس - لیست قیمت پمپ Pentax
لیست قیمت پمپ پنتاکس - لیست قیمت پمپ Pentax

لیست قیمت پمپ Pentax

قیمت ها تغییر یافته است، لطفا برای اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس بگیرید.

(آخرین بروز رسانی 1394/01/01)

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

1

1

2/4

35

0.5

پنتاکس کوچک تک ‏فاز

PM45

1

1

1

2/4

35

0.5

بوستر کامل پنتاکس کوچک

PM45/S

2

1

1

3

61

1

پمپ 61 متری تک ‏فاز

PM80

3

1

1

3/6

47

1

جتی تک ‏فاز واسطه آلومینیوم

CAM100/50

4

1

1

3/6

47

1

جتی تک ‏فاز واسطه چدن

CAM100/00

5

1

1

3/6

47

1

بوستر کامل جتی تک ‏فاز

CAM100/00/S

6

1

1

3

43

1

جتی استیل یک اسب

INOX100

7

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/00

8

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/50

9

1

1

6/3

33

1

بوستر کامل بشقابی

CM100/00/S

10

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/01

11

1

1

6/3

40.5

1.5

بشقابی تک ‏فاز

CM160/01

12

1

1

6/3

33

1

بشقابی - سه‏ فاز

CMT100/00

13

1

1

6/3

40.5

1.5

بشقابی – سه ‏فاز

CMT160/01

14

1

1

7/2

50.5

2.2

بشقابی – سه ‏فاز

CMT210/01

15

1

1

8/4

58.5

3

بشقابی – سه ‏فاز

CMT310/01

16

 ¼1

2

15

48

4

بشقابی - سه‏ فاز

CMT400

17

¼1

2

18

56.1

5.5

بشقابی - سه‏ فاز

CMT550

18

1

¼1

2/1

40

1

دو لول تک ‏فاز

AP100/00

19

1

¼1

3/6

50

2.2

دو لول تک‏ فاز

AP200/00

20

1

½1

5/4

60

1.5

کله‏ گلابی تک‏ فاز

CAB150/00

21

1

½1

7/2

61

2.2

کله‏ گلابی تک‏ فاز

CAB200/00

22

1

½1

8/4

64

3

کله‏ گلابی تک ‏فاز

CAB300/01

23

1

½1

7/2

61

2.2

کله‏ گلابی سه ‏فاز

CABT200/0

24

¼1

½1

16/8

20

1

پنج به چهار تک ‏فاز

CR100/00

25

1

1

2/7

53

1

سوپاپ سرخود تک‏ فاز

MD100

26

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ (دو پروانه)

مدل

ردیف

1

1

4.5

42

1

 تک ‏فاز

CB100/00

1

1

1

4.5

42

1

برنجی- تک‏ فاز

CB100/01

2

1

6

53

1.5

 تک‏ فاز

CB160/00

3

1

6

53

1.5

برنجی- تک‏ فاز

CB160/01

4

1

7.5

58

2

تک ‏فاز

CB210/00

5

1

7.5

58

2

برنجی- تک‏ فاز

CB210/01

6

12

66.9

4

تک‏ فاز

CB400/00

7

12

66.9

4

برنجی- تک‏ فاز

CB400/01

8

1

1

4.5

42

1

سه‏ فاز

CBT100/00

9

1

1

4.5

42

1

برنجی - سه ‏فاز

CBT100/01

10

1

6

53

1.5

- سه‏ فاز

CBT160/00

11

1

6

53

1.5

برنجی- سه ‏فاز

CBT160/01

12

1

7.5

58

2

سه‏ فاز

CBT210/00

13

1

7.5

58

2

برنجی - سه‏ فاز

CBT210/01

14

1

9

64

3

سه‏ فاز

CBT310/00

15

1

9

64

3

برنجی- سه‏ فاز

CBT310/01

16

12

66.9

4

سه‏ فاز

CBT400/00

17

12

86.9

4

برنجی- سه ‏فاز

CBT400/01

18

12

78.7

5.5

سه‏ فاز

CBT600/00

19

12

78.7

5.5

برنجی- سه‏ فاز

CBT600/01

20

15

90

7.5

سه ‏فاز

CBT751/00

21

15

90

7.5

سه ‏فاز

CBT751/01

22

2

30

77

7.5

سه‏ فاز

CBT800

23

2

30

86.4

10

سه‏ فاز

CBT1000

24

2

30

93.6

12.5

سه‏ فاز

CBT1250

25

2

36

98.7

15

سه ‏فاز

CBT1500

26

9

39.5

1.5

تک ‏فاز

MB150/00

27

9

43

2.2

 تک ‏فاز

MB200/00

28

12

49

3

 سه ‏فاز

MBT300/00

29

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

2

2

30

24.5

1.5

1.5 اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز

CH150

1

2

2

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تک‏ فاز

CH200

2

2

2

30

33.5

3

سه اینچ اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز

CH300

3

2

2

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT200

4

2

2

30

33.5

3

دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه‏ فاز

CHT300

5

2

3

42

31.5

4

چهار اینچ اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT400

6

2

3

42

37

5.5

دو اینچ پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT550

7

3

3

62

11.6

1.5

سه اینچ یک و نیم اسب

CL150/3

8

3

3

62

13.6

2

سه اینچ دو اسب تک ‏فاز

CL200/3

9

2

2

18

12.6

1

دو اینچ یک اسب تک ‏فاز

CS100/2

10

2

2

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز

CS150/2

11

2

2

18

17.5

1

دو اینچ یک اسب تک ‏فاز

CSB100/2

12

2

2

24

21.5

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز

CSB150/2

13

2

2

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب تک ‏فاز

CS200/2

14

3

3

54

14.2

2

سه اینچ دو اسب تک ‏فاز

CS200/3

15

3

3

60

17.5

3

سه اینچ سه اسب تک‏ فاز

CS300/3

16

3

3

72

21.5

4

سه اینچ چهار اسب تک ‏فاز

CS400/3

17

4

4

96

13.5

4.5

چهار اینچ چهار و نیم اسب تک ‏فاز

CS450/4

18

2

2

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب سه‏ فاز

CST150/2

19

2

2

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب سه‏ فاز

CST200/2

20

3

3

60

17.5

3

سه اسب سه اینچ سه‏ فاز

CST300/3

21

3

3

72

21.5

4

چهار اسب سه اینچ سه‏ فاز

CST400/3

22

4

4

96

13.5

4

چهار اسب چهار اینچ سه ‏فاز

CST450/4

23

4

4

96

17

5.5

پنج و نیم اسب چهار اینچ سه ‏فاز

CST550/4

24

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی
(اینچ) (mm)

دهانه
ورودی (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

(hp)

قدرت(Kw)

مدل

ردیف

32

50

27

36.8

4

3

CM32-160A

1

32

50

36

61

10

7.5

CM32-200A

2

32

50

36

53

7.5

5.5

CM32-200B

3

32

50

27

41

5.5

4

CM32-200C

4

32

50

30

93

20

15

CM32-250A

5

32

50

30

82

15

11

CM32-250B

6

32

50

30

70

12.5

9.2

CM32-250C

7

40

65

33

20.7

3

2.2

CM40-125B

8

40

65

30

17.4

2

1.5

CM40-125C

9

40

65

39

35.4

5.5

4

CM40-160A

10

40

65

36

30

4

3

CM40-160B

11

40

65

42

56.4

10

7.5

CM40-200A

12

40

65

39

47

7.5

5.5

CM40-200B

13

40

65

42

75.5

15

11

CM40-250B

14

50

65

72

24.5

5.5

4

CM50-125A

15

50

65

78

36.3

10

7.5

CM50-160A

16

50

65

78

30.2

7.5

5.5

CM50-160B

17

50

65

78

58

20

15

CM50-200A

18

50

65

72

52

15

11

CM50-200B

19

50

65

72

47

12.5

9.2

CM50-200C

20

65

80

132

24.2

10

7.5

CM65-125A

21

65

80

120

19.8

7.5

5.5

CM65-125B

22

65

80

144

39

20

15

CM65-160A

23

65

80

144

34

15

11

CM65-160B

24

65

80

144

29.8

12.5

9.2

CM65-160C

25

65

80

144

54

30

22

CM65-200A

26

65

80

132

47.5

25

18.5

CM65-200B

27

65

80

132

43

20

15

CM65-200C

28

80

100

225

37

30

22

CM80-160A

29

80

100

210

33.5

25

18.5

CM80-160B

30

80

100

195

29

20

15

CM80-160C

31

80

100

180

24

15

11

CM80-160D

32

80

100

240

58

50

37

CM80-200A

33

80

100

225

49

40

30

CM80-200B

34

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

(hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

12

7.4

1.5

لجن ‏کش بدنه استیل

DX80G

1

2

12

7.4

1.5

لجن‏ کش بدنه استیل

DX80/2G

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100G

3

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100/2G

4

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100/2G

5

15

8.3

1.5

لجن‏ کش بدنه چدن

DG80G

6

2

15

8.3

1.5

لجن‏ کش بدنه چدن

DG80/2G

7

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100G

8

2

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100/2G

9

2

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100/2G

10

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

مدل

ردیف

DN 65

54

19

2

DMT 210

1

DN 65

60

23

3

DMT 310

2

DN 80

78

27

5.5

DMT 550

3

DN 80

144

34

10

DMT 1000

4

2 اینچ رزوه ‏ای

45

29.4

3

DCT 310

5

2 اینچ رزوه ‏ای

39

34.4

4

DCT 410

6

2 اینچ رزوه ‏ای

45

38.1

5.5

DCT 560

7

2 اینچ رزوه ‏ای

54

46

7.5

DCT 750

8

2 اینچ رزوه ‏ای

54

53

10

DCT 1000

9

تمامی الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش فوق، سه ‏فاز می‏ باشند

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی‏  مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

1

1

8.4

40.8

0.9

افقی

U5-90/4

1

1

1

8.4

56.8

1.5

افقی

U5-150/5

2

1

1

8.4

56.8

1.5

افقی

U5-150/5T

3

1

1

8.4

69.3

1.8

افقی

U5-180/6

4

1

1

8.4

69.3

1.8

افقی

U5-180/6T

5

1

1

8.4

80.3

2

افقی

U5-200/7

6

1

1

8.4

80.3

2

افقی

U5-200/7T

7

1

¼1

9.6

62

3

افقی

U7-250/5

8

1

¼1

9.6

62

2.5

افقی

U7-250/5T

9

1

¼1

9.6

74.3

3

افقی

U7-300/6

10

1

¼1

9.6

74.3

3

افقی

U7-300/6T

11

1

¼1

9.6

85.9

3.5

افقی

U7 350/7T

12

¼1

½1

14.4

47.1

2

افقی

U9-200/4T

13

¼1

½1

14.4

59.2

2.5

افقی

U9-250/5T

14

¼1

¼1

8.4

80.3

2

افقی

U5V-200/7

15

¼1

¼1

8.4

91.4

2.5

عمودی

U5V-250/8

16

¼1

¼1

8.4

91.4

2.5

عمودی

U5V-250/8T

17

¼1

¼1

8.4

102.1

2.8

عمودی

U5V-280/9

18

¼1

¼1

8.4

102.1

2.8

عمودی

U5V-280/9T

19

¼1

¼1

8.4

112.7

3

عمودی

U5V-300/10

20

¼1

¼1

8.4

112.7

3

عمودی

U5V-300/10T

21

¼1

¼1

8.4

122

3.5

عمودی

U5V-350/11

22

¼1

¼1

8.4

122

3.5

عمودی

U5V-350/11T

23

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

1

1

4.8

32.7

0.7

استنلس استیل

U3S-70/3

1

1

1

4.8

44.3

0.9

استنلس استیل

U3S-90/4

2

1

1

4.8

55.3

1

استنلس استیل

U3S-100/5

3

1

1

4.8

66.6

1.2

استنلس استیل

U3S-120/6

4

1

1

8.4

81

2

استنلس استیل

U5S-200/7

5

1

¼1

10.8

35.6

1.2

استنلس استیل

U7S-120/3

6

1

¼1

10.8

35.6

1.2

استنلس استیل

U7S-120/3T

7

1

¼1

10.8

72.6

3

استنلس استیل

U7S-300/6

8

¼1

¼1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9S-200/4

9

½1

½1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9S-2004T

10

½1

2

25.2

23.7

1.8

استنلس استیل

U18S-180/2T

11

½1

2

25.2

35.7

2.5

استنلس استیل

U18S-250/3T

12

½1

2

25.2

47.9

4

استنلس استیل

U18S-400/4T

13

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

 دهانه ورودی (اینچ)

 دهانه ورودی (اینچ)

 حداکثر ارتفاع (m)

 قدرت (hp)

 نوع پمپ

 نوع پمپ

ردیف

¼1

¼1

8.4

68.9

1.8

استنلس استیل

U 5SV-180/6

1

¼1

¼1

8.4

68.9

1.8

استنلس استیل

U 5SV-180/6T

2

¼1

¼1

8.4

81

2

استنلس استیل

U 5SV-200/7

3

¼1

¼1

8.4

81

2

استنلس استیل

U 5SV-200/7T

4

¼1

¼1

8.4

92.1

2.5

استنلس استیل

U 5SV-250/8

5

¼1

¼1

8.4

92.1

2.5

استنلس استیل

U 5SV-250/8T

6

¼1

8.4

103.4

2.8

استنلس استیل

U 5SV-280/9

7

¼1

¼1

8.4

103.4

2.8

استنلس استیل

U 5SV-280/9T

8

¼1

¼1

8.4

114.2

3

استنلس استیل

U 5SV-300/10

9

¼1

¼1

8.4

114.2

3

استنلس استیل

U5SV-300/10T

10

¼1

¼1

8.4

125.1

3.5

استنلس استیل

U5SV-350/11

11

¼1

¼1

8.4

125.1

3.5

استنلس استیل

U5SV-350/11T

12

1

¼1

10.8

48

1.8

استنلس استیل

U 7SV-180/4

13

1

¼1

10.8

48

1.8

استنلس استیل

U7SV-180/4T

14

1

¼1

10.8

60.3

2.5

استنلس استیل

U7SV-250/5

15

1

¼1

10.8

60.3

2.5

استنلس استیل

U7SV-250/5T

16

1

¼1

10.8

71.8

3

استنلس استیل

U7SV-300/6

17

1

¼1

10.8

71.8

3

استنلس استیل

U7SV-300/6T

18

1

¼1

10.8

83.5

3.5

استنلس استیل

U7SV-350/7T

19

1

¼1

10.8

95.6

4

استنلس استیل

U7SV-400/8T

20

1

¼1

10.8

108.5

4.5

استنلس استیل

U7SV-450/9T

21

1

¼1

10.8

121.5

5.5

استنلس استیل

U7SV-550/10T

22

1

¼1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9SV-200/4T

23

¼1

14.4

60

2.5

استنلس استیل

U9SV-250/5

24

¼1

14.4

60

2.5

استنلس استیل

U9SV-250/5T

25

¼1

14.4

71.8

3

استنلس استیل

U9SV-300/6

26

¼1

14.4

71.8

3

استنلس استیل

U9SV-300/6T

27

¼1

14.4

83.3

4

استنلس استیل

U9SV-400/7T

28

¼1

14.4

97.3

4.5

استنلس استیل

U9SV-450/8T

29

¼1

14.4

109

5

استنلس استیل

U9SV-500/9T

30

¼1

14.4

122

5.5

استنلس استیل

U9SV-550/10T

31

2

26.4

35.7

2.5

استنلس استیل

U18SV-250/3T

32

2

26.4

47.9

4

استنلس استیل

U18SV-400/4T

33

2

26.4

58.1

4.5

استنلس استیل

U18SV-450/5T

34

2

26.4

70.5

5.5

استنلس استیل

U18SV-550/6T

35

 

 

لیست قیمت بوستر پمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m)

توان (hp)

مدل

ردیف

52

7.2

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CAM100/50

1

52

7.2

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CAM100/00

2

61

10.8

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CAB150/00

3

61

10.8

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CABT150/00

4

62.5

13.2

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CAB200/0

5

62.5

13.2

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CABT200/00

6

64.5

16.8

2x3

بوسترپمپ دور ثابت 2CABT300/00

7

33

10.8

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CM100/00

8

33

10.8

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CM100/00

9

40.5

13.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CM160/00

10

40.5

13.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT160/00

11

50

14.4

2x2.2

بوسترپمپ دور ثابت 2CM210/00

12

50

14.4

2x2.2

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT210/00

13

55.9

15.6

2x3

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT310/00

14

47

36

2x4

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT400

15

56.5

42

2x5.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT550

16

395

19.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT150/00

17

39.5

19.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT150/00

18

43

19.2

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2MB200/000

19

43

19.2

3x2

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT200/000

20

49

24

2x3

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT300/00

21

42

9.6

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CB100/000

22

42

9.6

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CB100/01

23

53

14.4

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CB160/00

24

53

14.4

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CBT160/00

25

53

14.4

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CB160/01

26

53

14.4

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CBT160/01

27

57.3

16.8

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CB210/00

28

57.3

16.8

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CBT210/00

29

57.3

16.8

2x2

بوسترپمپ دور ثابت2CBT21/01

30

بوستر پمپ‏ های فوق بدون منبع تحت فشار می‏ باشند.

در مدل‏های ذکر شده اگر حرف  Tباشد، نشانه سه‏ فاز بودن آن است.

 

 

لیست قیمت بوستر پمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع  (m)

حداکثر آبدهی  (m)

توان (hp)

ردیف

ردیف

103.4

16.8

2x2.8

 بوستر پمپ دور ثابت 2U5SV-280/9T

1

114.2

16.8

2x3

بوستر پمپ دور ثابت 2U5SV-300/10T

2

125.1

16.8

2x3.5

بوستر پمپ دور ثابت2U5SV-350/11T

3

48

21.6

2x1.8

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-180/4

4

48

21.6

2x1.8

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-180/4T

5

60.3

21.6

2x2.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-250/5T

6

72.5

21.6

2x3

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-300/6T

7

83.5

21.6

2x3.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-350/7T

8

109

31.2

2x5

بوستر پمپ دور ثابت 2U9SV-500/9T

9

122

31.2

2x5.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U9SV-550/10T

10

35.7

52.8

2x2.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-250/3T

11

47.9

52.8

2x4

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-400/4T

12

58.1

52.8

2x4.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-450/5T

13

70.5

52.8

2x5.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-550/6T

14

95.9

52.8

2x7.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-550/8T

15

106.4

52.8

2x9

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-900/9T

16

بوستر پمپ ‏های فوق بدون منبع تحت فشار می‏ باشند.

در مدل‏های ذکر شده اگر حرف T باشد، نشانه سه‏ فاز بودن آن است.

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های شناور استنلس استیل  4 اینچ،  مدل U مارک Pentax ساخت ایتا

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

نوع ولتاژ (hp)

معادل پمپ‏ های لوارا

مدل

ردیف

¼1

6

59

1

تک ‏فاز

4GS07

4S100/09

1

¼1

6

93

1.5

تک ‏فاز

4GS11

4S100/14

2

¼1

6

93

1.5

سه ‏فاز

4GS11

4S100/14

3

¼1

6

120

2

تک‏فاز

4GS15

4S100/18

4

¼1

6

120

2

سه ‏فاز

4GS15

4S100/27

5

¼1

6

175

3

تک ‏فاز

4GS22

-

 6

¼1

6

175

3

سه ‏فاز

4GS22

-

6

2

8.4

8

2

تک ‏فاز

6GS15

4S140/14

8

2

8.4

90

2

سه ‏فاز

6GS15

4S140/20

9

2

8.4

12.5

3

تک ‏فاز

6GS22

4S140/20

10

2

8.4

12.5

3

سه ‏فاز

6GS22

4S200/06

11

2

12

39

1.5

تک ‏فاز

8GS11

4S20006

12

2

12

39

1.5

سه ‏فاز

8GS11

4S200/08

13

2

12

52

2

تک‏فاز

8GS15

4S200/08

14

2

12

52

2

سه ‏فاز

8GS15

4S200/13

15

2

12

82

3

تک ‏فاز

8GS22

4S200/13

16

2

12

82

3

سه ‏فاز

8GS22

4S200/17

17

2

12

108

4

سه ‏فاز

8GS30

-

18

2

12

148

5.5

سه ‏فاز

8GS40

4S200/32

19

2

12

200

7.5

سه ‏فاز

8GS55

4S400/08

20

2

24

51

3

تک ‏فاز

8GS22

4S400/08

21

2

24

70

3

سه ‏فاز

16GS22

4S400/11

22

2

24

81

4

سه ‏فاز

16GS30

4S400/15

23

2

24

97

5.5

سه ‏فاز

16GS40

4S400/20

24

2

24

125

7.5

سه ‏فاز

16GS55

 

25

 

 

 

لیست قیمت موتورهای شناور روغن قابل سیم‏ پیچی 4 اینچی مارک Pentax ساخت ایتالیا

نوع ولتاژ برق

توان(KW)

توان(HP)

مدل

ردیف

تک ‏فاز

0.75

1

MPE 10

1

تک ‏فاز

1.1

1.5

MPE 15

2

تک‏ فاز

1.5

2

MPE 20

3

تک ‏فاز

2.2

3

MPE 30

4

سه‏  فاز

1.1

1.5

MPET 15

5

سه ‏ فاز

1.5

2

MPET 20

6

سه  ‏فاز

2.2

3

MPET 30

8

سه ‏ فاز

3

4

MPET 40

8

سه ‏ فاز

4

5.5

MPET 55

9

سه ‏ فاز

5.5

7.5

MPET 75

10

سه ‏ فاز

7.5

10

MPET 100

11

 

 

 

لیست قیمت سیستم‏های دور متغیر مارک Pentax ساخت ایتالیا

دامنه فشار

نوع ولتاژ خروجی

نوع ولتاژ ورودی

(HP)قدرت

مدل

ردیف

0-16

تک‏ فاز و سه ‏فاز

تک ‏فاز

1.1

FCP109

1

0-16

تک‏فاز و سه ‏فاز

تک‏ فاز

3

IPFC114

2

0-16

سه ‏فاز

سه‏ فاز

3

IPFC309

3

0-16

سه‏ فاز 

سه‏ فاز

2.2

مبدل فشار SDP

4

 

فواید استفاده از سیستم‏ های دور متغیر پنتاکس در سیستم‏ های پمپاژ و آبرسانی

کاهش مصرف برق
سهولت در نصب
دارای حفاظت در برابر نوسان برق
جلوگیری از خشک کار کردن
کاهش صدای سیستم پمپاژ و آبرسانی
دارای راه ‏انداز نرم
حفاظت از الکتروپمپ دوم در برابر نوسان برق و خشک کار کردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه
قابل نصب بر روی الکتروپمپ و بر روی دیوار

 

 

لیست قیمت شناور استیل ریخته گری مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قدرت (hp)

مدل الکتروموتور

مدل الکتروپمپ

ردیف

½2

30

166

12.5

9.3

6I12NP

6Sx20-17

1

½2

30

195

15

11

6I15NP

6Sx20-20

2

½2

30

224

20

15

6I20NP

6Sx20-23

3

½2

30

254

20

15

6I20NP

6Sx20-26

5

½2

30

323

25

18.5

6I25NP

6Sx20-33

6

3

40

68

7.5

5.5

6I7NP

6Sx30-6

7

3

40

89

8

7.5

6I10NP

6Sx30-8

8

3

40

135

15

11

6I15NP

6Sx30-12

9

3

40

192

20

15

6I20NP

6Sx30-17

10

3

40

240

25

18.5

6I25NP

6Sx30-21

11

3

40

297

30

22

6I30NP

6Sx30-26

12

3

40

388

40

30

6I40NP

6Sx30-34

13

3

70

87

15

11

6I15NP

6Sx60-6

14

3

70

117

20

15

6I20NP

6Sx60-8

15

3

70

145

25

18.5

6I25NP

6Sx60-10

16

3

70

175

30

22

6I30NP

6Sx60-12

17

3

70

226

40

30

6I40NP

6Sx60-16

18

3

70

280

50

37

8I50NP

6Sx60-20

19

 

 

 

لیست قیمت شناور استیل ریخته گری مارک Pentax ساخت ایتالیا

     

قدرت (hp)

قدرت (kw)

مدل الکتروپمپ

مدل الکتروموتور

ردیف

5

100

81

20

15

6I20 NP

8SX77-4

1

5

100

120

30

22

6I30NP

8SX77-6

2

5

100

179

40

30

6I40NP

8SX77-9A

3

5

100

219

50

37

6I50NP

8SX77-11A

5

5

100

262

75

55

  8I75NP

8SX77-13

6

5

100

302

75

55

  8I75NP

8SX77-15

7

5

120

107

8

22

  8I30NP

8SX95-5

8

5

120

148

40

30

  8I40NP

8SX95-7

9

5

120

189

50

37

  8I50NP

8SX95-9A

10

5

120

215

60

45

  8I60NP

8SX95-10

11

5

120

278

75

55

  8I75NP

8SX95-13A

12

5

120

320

100

75

  8I100NP

8SX95-15

13

5

120

362

100

75

  8I100NP

8SX95-17

14

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قطر خارجی پمپ (اینچ)

مدل الکتروپمپ

ردیف

3

40

23

3

6

4SPX40/2

1

3

40

56

7.5

6

4SPX40/5

2

3

40

92

10

6

4SPX40/8

3

3

40

137

15

6

6SPX40/12

5

3

40

184

20

6

6SPX40/16

6

3

40

230

25

6

6SPX40/20

7

3

40

297

8

6

6SPX40/26

8

3

40

354

40

6

6SPX40/31

9

4

80

83

15

6

6SP80/3

10

4

80

112

20

6

6SPX80/8

11

4

80

140

25

6

6SPX80/10

12

4

80

167

30

6

6SPX80/12

13

4

80

209

35

6

6SPX80/15

14

4

80

237

40

6

6SPX80/17

15

4

80

281

50

6

6SPX80/20

16

5

100

80

20

8

6SPX100/4

17

5

100

120

30

8

6SPX100/6

18

5

100

160

40

8

6SPX100/8

19

5

100

218

50

8

SPX100/11

20

5

100

234

75

8

8SPX100/14

21

5

120

92

25

8

6SPX120/5AB

22

5

120

146

40

8

8SPX120/7

23

5

120

187

60

8

8SPX120/9

24

5

120

275

75

8

8SPX120/13

25

5

120

338

100

8

8SPX120/16

26

6

160

19

40

10

6SPX160/3

27

6

160

106

50

10

8SPX160/4

28

6

160

155

75

10

SPX160/6A

29

6

160

216

100

10

SPX160/B

 30

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های شناور استنلس استیل سری 5PES، مارک Pentax ساخت ایتالیا

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (HP)

مدل

ردیف

4.6

45

0.75

5PES3/4

 1

4.6

45

0.75

5PES3/4G

2

4.6

57

1

5PES3/5

3

4.6

57

1

5PES3/5G

4

4.6

68

1..2

5PES3/7

5

4.6

68

1.2

5PES3/7G

6

4.6

79

1.5

5PES3/8

8

4.6

79

1.5

5PES3/8G

8

7.6

45

1

5PES5/4

9

7.6

45

1

5PES5/4G

10

7.6

66

1.2

5PES5/5

11

7.6

66

1.2

5PES5/5G

12

7.6

68

1.6

5PES5/6

13

7.6

68

1.6

5PES5/6G

14

 

 

 

 

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قدرت (kw)

مدل الکتروپمپ

مدل الکتروموتور

ردیف

5

100

81

20

15

6I20 NP

8SX77-4

1

5

100

120

30

22

6I30NP

8SX77-6

2

5

100

179

40

30

6I40NP

8SX77-9A

3

5

100

219

50

37

6I50NP

8SX77-11A

5

5

100

262

75

55

  8I75NP

8SX77-13

6

5

100

302

75

55

  8I75NP

8SX77-15

7

5

120

107

8

22

  8I30NP

8SX95-5

8

5

120

148

40

30

  8I40NP

8SX95-7

9

5

120

189

50

37

  8I50NP

8SX95-9A

10

5

120

215

60

45

  8I60NP

8SX95-10

11

5

120

278

75

55

  8I75NP

8SX95-13A

12

5

120

320

100

75

  8I100NP

8SX95-15

13

5

120

362

100

75

  8I100NP

8SX95-17

14

بازگشت به صفحه محصولات

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram