پمپ نوید سهند

لیست قیمت الکتروپمپ نوید سهند

(کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است .)

تاریخ بروزرسانی 96/08/29 می باشد

ليست قيمت نوید سهند كف كش و لجن كش

لیست قیمت الکتروپمپ کف کش نوید سهند

            ليست قيمت كفكش و لجن كش (نوید سهند)

قيمت

مدل

مشخصات

R

19.526.000

SPD 50 SK/2.2KW TOP

الکتروپمپ کفکش تکفاز "2

1

19.526.000

SPD 50-2SK/2.2KW TOP

الکتروپمپ کفکش تکفاز دو طبقه "2

2

21.010.000

SPD 50 F/3KW

الکتروپمپ کفکش سه فاز "2

3

23.100.000

SPD 50 ST/3KW TOP

الکترو پمپ کف کش پروانه ورق استیل سه فاز "2

4

22.368.000

SPD 50K/4KW

الکتروپمپ کفکش "2 سه فاز

5

27.930.000

SPD 50-3ST/4KW TOP

الکتروپمپ کفکش سه فاز "2

6

55.612.000

SPD 80/7.5KW

الکتروپمپ کفکش "3

7

55.612.000

SPD 100/7.5KW

الکتروپمپ کفکش "4

8

لیست قیمت محصولات جدید نوید سهند سه فاز

20.000.000

خروج بالاKRTF 50-150/3KW

الکتروپمپ کفکش "2

1

21.550.000

خروج بالاKRTF 50-170/4KW

الکتروپمپ کفکش "2

2

26.750.000

خروج بالاSPD 50-3ST/4KW

الکتروپمپ کفکش "2

3

22.100.000

خروج بالاSPD 50ST/3KW

الکتروپمپ کفکش "2

4

لیست قیمت لجنکش و کف کش(تک فاز)

20.000.000

KRT 50-170/2.2KW

الکتروپمپ کفکش "2

1

18.650.000

SPD50-2ST/2.2KW

الکتروپمپ کفکش "2

2

18.650.000

SPD50SK/2.2KW

الکتروپمپ کفکش "2

3

لیست قیمت الکتروپمپهای لجن کش

82.461.000

KRTK 40-250/15KW

الکتروپمپ لجن کش K متحرک

9

108.108.000

KRTK 40-250/24KW

الکتروپمپ لجن کش پروانه K متحرک

10

31.266.000

KRTK 50-160/4KW

الکتروپمپ لجن کش پروانه K متحرک

11

21.010.000

KRTF 50-169/2.2KW-TOP

الکتروپمپ لجن کش F متحرک تکفاز     

12

27.188.000

KRTF 50-169/2.2KW-TOP

الکتروپمپ لجن کش F متحرک تکفاز کاتردار

13

21.010.000

KRTF 50-150/3 KW

الکتروپمپ لجن کش "2 متحرک

14

21.010.000

KRTF 50-150/3KW- TOP

الکتروپمپ لجن کش پروانه F متحرک

15

22.616.000

KRTF 50/169/4KW- TOP

الکتروپمپ لجن کش پروانه F متحرک

16

27.188.000

KRTF C50-170/4KW-TOP

الکتروپمپ لجن کش پروانه F متحرک کاتردار

17

36.850.000

KRTF 80-210/3 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

18

44.057.000

KRTF 80-210/3 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

19

39.547.000

KRTF  80-210/4KW

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

20

47.022.000

KRTF  80-210/4KW

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

21

90.216.000

KRTK  80-315/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

22

95.778.000

KRTK  80/315-15 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

23

97.013.000

KRTK  80-315/18.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

24

103.811.000

KRTK 80-315/18.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

25

128.528.000

KRTK 80-315/24 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 متحرک

26

137.426.000

KRTK 80-315/24 KW

الکتروپمپ لجن کش "3 ثابت

27

59.320.000

KRTF 100-220/5.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

28

67.600.000

KRTF 100-220/5.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

29

100.100.000

KRTF 100-240/18.5KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

30

108.383.000

KRTF 100-240/18.5KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

31

64.264.000

KRTF 100-250/7.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

32

71.060.000

KRTF 100-250/7.5KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

33

64.264.000

KRTK 100-250/7.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

34

71.060.000

KRTK 100-250/7.5KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

35

104.428.000

KRTK 100-250/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

36

113.573.000

KRTK 100-250/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

37

104.428.000

KRTF 100-250/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

38

113.573.000

KRTF 100-250/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

39

104.428.000

KRTK 100-315/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 متحرک

40

113.573.000

KRTK 100-315/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "4 ثابت

41

84.654.000

KRTK 150-315/7.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک

42

93.182.000

KRTK 150-315/7.5 KW

الکتروپمپ لجن کش "6 ثابت

43

104.428.000

KRTK 150-315/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "6 متحرک

44

113.573.000

KRTK 150-315/15 KW

الکتروپمپ لجن کش "6 ثابت

45

 

لیست قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.

بازگشت به صفحه محصولات
  • RSS
  • افراد آنلاين : ‌58

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط

فکس 43856936-021

info[at]famco.co.ir

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram
LiveZilla Live Help