> Famco - لیست قیمت الکتروپمپ ‏های استنلس استیل
لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل

لیست قیمت الکتروپمپ‏ استنلس استیل

سری SHE، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروز رسانی 94/01/01

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است   "

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ های سریSHS استنلس استیل 316L (نگیر) می‏ باشد. (2900rpm )

دهانه خروجی (mm)

دهانه
ورودی

(mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

25

50

24

43.7

4

3

SHE25-200/30

1

25

50

24

53.5

10

7.5

SHE25-200/40

2

25

50

24

58.6

7.5

5.5

SHE25-250/55

3

25

50

24

74

10

7.5

SHE25-250/75

4

32

50

24

21.6

1.5

15

SHE32-125/11

5

32

50

24

26.7

2

1.5

SHE32-160/15

6

32

50

24

35

3

2.2

SHE32-160/22

7

32

50

24

43.7

4

3

SHE32-200/30

8

32

50

24

53.5

5.5

4

SHE32-200/40

9

32

50

24

58.6

7.5

5.5

SHE32-250/55

10

32

50

24

74

10

7.5

SHE32-250/75

11

32

50

24

86

15

11

SHE32-250/110

12

40

65

36

15.1

1.5

1.1

SHE40-125/11

13

40

65

42

24.2

3

2.2

SHE40-125/22

14

40

65

42

32.2

4

3

SHE40-160/30

15

40

65

48

38

5.5

4

SHE40-160/40

16

40

65

48

49.1

7.5

5.5

SHE40-200/55

17

40

65

48

58.5

10

7.5

SHE40-200/75

18

40

65

42

62

12.5

9.2

SHE40-250/92

19

50

65

72

21.7

4

3

SHE50-125/30

20

50

65

84

25.7

5.5

4

SHE50-125/40

21

50

65

84

34.1

7.5

5.5

SHE50-160/55

22

50

65

84

40.8

10

7.5

SHE50-160/75

23

50

65

84

60.1

15

11

SHE50-200/110

24

65

80

120

28.2

10

7.5

SHE65-160/75

25

65

80

120

42.9

15

11

SHE65-160/110

26

65

80

108

53

20

15

SHE65-200/150

27

80

100

180

33

15

11

SHE80-160/110

28

80

100

210

39.6

20

15

SHE80-160/150

29

80

100

228

46.5

25

18.5

SHE80-160/185

30

80

100

210

52

30

22

SHE80-200/220

31

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل

سری SHS، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

32

50

24

21.6

1.5

1.1

SHS32-125/11

1

32

50

24

26.7

2

1.5

SHS32-160/15

2

32

50

24

35

3

2.2

SHS32-160/22

3

32

50

24

43.7

4

3

SHS32-200/30

4

32

50

24

53.5

5.5

4

SHS32-200/40

5

32

50

24

58.6

7.5

5.5

SHS32-250/55

6

32

50

24

74

10

7.5

SHS32-250/75

7

32

50

24

85

15

11

SHS32-250/110

8

40

65

36

15.1

1.5

1.1

SHS40-125/11

9

40

65

42

24.2

3

2.2

SHS40-125/22

10

40

65

42

32.2

4

3

SHS40-160/30

11

40

65

48

38

5.5

4

SHS40-160/40

12

40

65

48

49.1

7.5

5.5

SHS40-200/55

13

40

65

48

58.2

10

7.5

SHS40-200/75

14

50

65

72

21.7

4

3

SHS50-125/30

15

50

65

84

25.7

5.5

4

SHS50-125/40

16

50

65

84

34.1

7.5

5.5

SHS50-160/55

17

50

65

84

40.8

10

7.5

SHS50-160/75

18

50

65

84

60.1

15

11

SHS50-200/110

19

50

65

72

80

25

18.5

SHS50-250/185

20

65

80

108

24.2

7.5

5.5

SHS65-160/55

21

65

80

120

42.9

15

11

SHS65-160/110

22

65

80

108

53

20

15

SHS65-200/150

23

80

100

210

39.6

20

15

SHS80-160/150

24

80

100

228

46.5

25

18.5

SHS80-160/185

25

80

100

210

52

30

22

SHS80-200/220

26

80

100

228

62

40

30

SHS80-200/300

27

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ هایی سری SHS استنلس استیل 316L (نگیر) می‏ باشد.

در الکتروپمپ‏ های سری SHS واسط ه‏ای بین پمپ و الکتروموتور وجود دارد.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل بدون الکتروموتور

سری SHF، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

32

50

24

21.5

1.5

1.1

SHF32-125/136

1

32

50

24

43.7

4

3

SHF32-200/188

2

32

50

24

53.5

5.5

4

SHF32-200/204

3

32

50

24

58.8

7.5

5.5

SHF32-250/222

4

32

50

24

56

15

11

SHF32-250/256

5

40

65

42

18.7

2

1.5

SHF40-125/135

6

40

65

42

32.2

4

3

SHF40-160/159

7

40

65

48

38

5.5

4

SHF40-160/171

8

40

65

48

49.1

7.5

5.5

SHF40-200/190

9

40

65

48

58.2

10

7.5

SHF40-200/209

10

40

65

42

65

15

11

SHF40-250/218

11

50

65

72

17.2

3

2.2

SHF50-125/119

12

50

65

84

34.1

7.5

5.5

SHF50-160/158

13

50

65

84

60.1

15

11

SHF50-200/209

14

50

65

72

70

20

15

SHF50-250/224

15

50

65

72

80

25

18.5

SHF50-250/237

16

65

80

108

19.6

5.5

4

SHF65-160/119

17

65

80

120

28.2

10

7.5

SHF65-160/137

18

65

80

108

38.2

15

11

SHF65-160/168

19

65

80

120

60

25

18.5

SHF65-200/203

20

65

80

120

84

40

30

SHF65-250/240

21

80

100

180

33

15

11

SHF80-160/169

22

80

100

228

46.5

25

18.5

SHF80-160/186

23

80

100

228

62

40

30

SHF80-200/215

24

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ های سری SH استنلس استیل 316L (نگیر) می‏ باشد.

  لیست قیمت الکتروپمپ ‏های استنلس استیل، سری CAE , CA    

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی دهانه
ورودی
حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت نوع پمپ مدل ردیف
(mm) (mm) (m3/h) (m) (hp) (Kw)
1 1 2.22 43.4 0.4 0.3 سانتریفیوژ چدنی خانگی PM16/A 1
1 ¼1 3.6 46 1 0.75 چدنی - تک‏ فاز BGM7 2
1 ¼1 4.2 59 1 0.75 طبقاتی - تک‏  فاز 2HM7 3
1 ¼1 7.2 60.7 1.2 0.9 طبقاتی - تک  ‏فاز 4HM9 4
1 ¼1 4.8 43 1 0.75 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM70/33 5
1 ¼1 8.4 44.3 1.5 1.1 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM120/33 6
1 ¼1 8.4 62 2.5 1.85 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM120/55 7
1 ¼1 12.2 42.2 2.5 1.85 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM200/33 8
1 ¼1 9 44.3 1.5 1.1 دو پروانه - سه  ‏فاز CA120/33 9
1 ¼1 9 63.8 2.5 1.85 دو پروانه - سه  ‏فاز CA120/55 10
1 ¼1 12.6 43.2 2.5 1.85 دو پروانه - سه‏  فاز CA200/33 11
1 ½1 12.6 53.5 3 2.2 دو پروانه - سه  ‏فاز CA200/35 12
1 ½1 12.6 62.6 4 3 دو پروانه - سه  ‏فاز CA200/55 13
1 ¼1 4.8 22 0.5 0.37 بشقابی - تک  ‏فاز CEAM70/3 14
1 ¼1 4.8 31.1 0.75 0.5 بشقابی - تک ‏فاز CEAM70/5 15
1 ¼1 6 32 1 0.75 بشقابی - تک‏ فاز CEAM80/5 16
1 ¼1 9.6 31.8 1.2 0.9 بشقابی - تک ‏فاز CEAM120/5 17
¼1 ½1 18 17.7 1 0.75 بشقابی - تک ‏فاز CEAM210/2 18
¼1 ½1 18 25.5 2 1.5 بشقابی - تک ‏فاز CEAM210/4 19
¼1 2 26 16.3 1.5 1.1 بشقابی - تک  ‏فاز CEAM370/1 20
¼1 2 29 20.4 2 1.5 بشقابی - تک ‏فاز CEAM370/2 21
¼1 2 31 24.4 2.5 1.85 بشقابی - تک ‏فاز CEAM370/3 22
1 ¼1 4.8 22 0.5 0.37 بشقابی - سه ‏فاز CEA70/3 23
1 ¼1 4.8 31.1 0.75 0.5 بشقابی - سه ‏فاز CEA70/5 24
1 ¼1 6 32 1 0.75 بشقابی - سه ‏فاز CEA80/5 25
1 ¼1 9.6 31.8 1.2 0.9 بشقابی - سه‏ فاز CEA120/5 26
¼1 ½1 18 17.7 1 0.75 بشقابی - سه‏ فاز CEA210/2 27
¼1 ½1 18 25.5 2 1.5 بشقابی - سه‏ فاز CEA210/4 28
¼1 2 26 16.3 1.5 1.1 بشقابی - سه‏ فاز CEA370/1 29
¼1 2 31 24.4 2.5 1.85 بشقابی - سه‏ فاز CEA370/3 30

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل، سری  CO و پروانه ‏باز

مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع  (m)

قدرت (hp)

قدرت  (Kw)

ولتاژ برق

مدل

ردیف

27

17.5

1.5

1.1

سه‏ فاز

CO350/11

1

30

20.3

2

1.5

سه‏ فاز

CO350/15

2

2

42

16

2

1.5

 سه‏ فاز

CO500/15

3

2

48

19.6

3

2.2

سه‏ فاز

CO500/22

4

2

54

24.1

4

3

سه‏ فاز

CO500/30

5

21

12

0.75

0.55

تک ‏فاز

COM350/05

6

22.5

13.7

1

0.75

تک ‏فاز

COM350/07

7

27

17.3

1.5

1.1

تک ‏فاز

COM350/11

8

30

20.3

2

1.5

تک ‏فاز

COM350/15

9

2

42

16

2

1.5

تک ‏فاز

COM500/15

10

2

48

19.6

3

2.2

تک ‏فاز

COM500/22

11

21

12

0.75

0.5

تک ‏فاز

COM350/05K

12

22.5

13.7

1

0.7

تک ‏فاز

COM350/07K

13

27

17.3

1.5

1.1

تک ‏فاز

COM350/11K

14

30

20.3

2

1.5

تک ‏فاز

COM350/15K

15

2

42

16

2

1.5

تک ‏فاز

COM500/15K

16

2

48

20.2

3

2.2

تک ‏فاز

COM500/22K

17

38

20.3

2

1.5

سه‏ فاز

CO350/15K

18

2

42

16

2

1.5

سه‏ فاز

CO500/15K

19

2

48

19.6

3

2.2

سه‏ فاز

CO500/22K

20

2

54

24.1

4

3

سه‏ فاز

CO500/30K

21

 توجه: الکتروپمپ‏ های که پسوند «K» دارند، مکانیکال سیال آنها از جنس سیلیکون کارباید روی تنگستن کارباید میباشد.

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ های CO از استیل 316L (نگیر) می ‏باشد.

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های بدون موتور استنلس استیل،

 سری COE , CEF  مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع  (m)

قدرت (hp)

قدرت  (Kw)

ولتاژ برق

مدل

¼1

½1

18

11.9

0.9

0.67

COF350/103

1

¼1

½1

18

13.5

1.1

0.82

COF350/110

2

¼1

½1

24

16.8

1.5

1.1

COF350/128

3

¼1

½1

30

19.7

2

1.5

COF350/135

4

2

48

19.5

3.2

2.4

COF500/125

5

2

56

23.7

4.4

3.3

COF500/138

6

¼1

½1

18

11.9

0.9

0.67

COF350/103K

7

¼1

½1

18

13.5

1.1

0.82

COF350/110K

8

¼1

½1

24

16.8

1.5

1.1

COF350/128K

9

¼1

½1

30

19.7

2

1.5

COF350/135K

10

½1

2

48

19.5

3.2

2.4

COF500/125K

11

½1

2

56

23.7

4.4

3.3

COF500/138K

12

1

¼1

4.8

30.8

1

0.75

CEF70/5

13

1

¼1

9.6

31.3

1.5

1.1

CEF120/5

14

¼1

¼1

18

20

1.5

1.1

CEF210/3

15

¼1

¼1

18

27.5

2.6

2.08

CEF210/5

16

¼1

2

27

19.9

2.5

1.87

CEF370/2

17

¼1

2

30

22.9

3

2.2

CEF370/3

18

پمپ‏ های سری COF به صورت پروانه ‏باز و سری CEF به صورت پروانه بسته می ‏باشند.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل شناور GS،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (جهت چاه ‏های 4 اینچ)

دهانه (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

خازن مناسب

قدرت

نوع ولتاژ برق

مدل

ردیف

¼1

3

67

20

0.75

0.5

تک ‏فاز

2GS05M

1

¼1

3

93

30

1

0.75

تک ‏فاز

2GS07M

2

¼1

3

133

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

2GS11M

3

¼1

3

187

50

2

1.5

تک ‏فاز

2GS15M

4

¼1

3

267

70

3

2.2

تک ‏فاز

2GS22M

5

¼1

5.4

60

30

1

0.75

تک ‏فاز

4GS07M

6

¼1

5.4

9

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

4GS11M

7

¼1

5.4

127

50

2

1.5

تک ‏فاز

4GS15M

8

¼1

5.4

127

_

2

1.5

سه‏ فاز

4GS15T

9

¼1

5.4

181

70

3

2.2

تک ‏فاز

4GS22M

10

¼1

5.4

181

_

3

2.2

سه ‏فاز

4GS22T

11

¼1

5.4

228

_

4

3

سه ‏فاز

4GS30T

12

¼1

5.4

322

_

5.5

4

سه‏ فاز

4GS40T

13

¼1

8

61

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

6GS11M

14

¼1

8

85

50

2

1.5

تک ‏فاز

6GS15M

15

¼1

8

128

70

3

2.2

تک ‏فاز

6GS22M

16

2

8

128

70

3

2.2

تک ‏فاز

6GS22M

17

2

9.6

39

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

8GS11M

18

2

9.6

39

_

1.5

1.1

سه‏ فاز

8GS11T

19

2

9.6

52

50

2

1.5

تک‏ فاز

8GS15M

20

2

9.6

52

_

2

1.5

سه  ‏ فاز

8GS15T

21

2

9.6

84

70

3

2.2

تک‏ فاز

8GS22M

22

2

9.6

84

_

3

2.2

سه‏ فاز

8GS22T

23

2

9.6

110

_

4

3

سه‏ فاز

8GS30T

24

2

9.6

149

_

5.5

4

سه‏ فاز

8GS40T

25

2

9.6

207

_

7.5

5.5

سه‏ فاز

8GS55T

26

2

9.6

279

_

10

7.5

سه‏ فاز

8GS75T

27

2

15

43

50

2

1.5

تک‏ فاز

12GS15M

28

2

15

61

70

3

2.2

تک‏ فاز

12GS22M

29

2

15

61

_

3

2.2

سه‏ فاز

12GS22T

30

2

15

86

_

4

3

سه‏ فاز

12GS30T

31

2

15

116

_

5.5

4

سه‏ فاز

12GS40T

32

2

15

159

_

7.5

5.5

سه‏ فاز

12GS55T

33

2

22

47

75

3

2.2

تک‏ فاز

16GS22M

34

2

22

65

_

4

3

سه‏ فاز

16GS30T

35

2

22

89

_

5.5

4

سه‏ فاز

16GS40T

36

2

22

118

_

7.5

5.5

سه ‏فاز

16GS55T

37

2

22

165

_

10

7.5

سه ‏فاز

16GS75T

38

 توجه: کلیه شناورهای سری GS، دارای پروانه‏ های معلق روی شافت بوده و به همین دلیل جهت عبور شن‏ های ریز مناسب می ‏باشند.

 

ردیف

مدل

توان (hp)

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m3/h)

دهانه خروجی (اینچ)

1

2GS05M

0.75

67

3

¼1

2

2GS07M

1

93

3

¼1

3

2GS11M

1.5

133

3

¼1

4

2GS15M

2

187

3

¼1

5

2GS22M

3

267

3

¼1

6

4GS07M

1

61

5.4

¼1

7

4GS11M

1.5

94

5.4

¼1

8

4GS15M

2

127

5.4

¼1

9

4GS15T

2

127

5.4

¼1

10

4GS22M

3

181

5.4

¼1

11

4GS22T

3

181

5.4

¼1

12

4GS30T

4

228

5.4

¼1

13

4GS40T

5.5

322

5.4

¼1

14

6GS11M

1.5

61

8

¼1

15

6GS15M

2

85

8

¼1

16

6GS22M

3

125

8

¼1

17

6GS22M

3

125

8

2

18

8GS11M

1.5

39

11

2

19

8GS15M

2

52

11

2

20

8GS15T

2

52

11

2

21

8GS22M

3

84

11

2

22

8GS22T

3

84

11

2

23

8GS30T

4

110

11

2

24

8GS40T

5.5

149

11

2

25

8GS55T

7.5

207

11

2

26

8GS75T

10

279

11

2

27

12GS15M

2

43

16

2

28

12GS22M

3

61

16

2

29

12GS30T

4

86

16

2

30

12GS40T

5.5

116

16

2

31

12GS55T

7.5

159

16

2

32

16GS22M

3

47

22

2

33

16GS30T

4

65

22

2

34

16GS40T

5.5

89

22

2

35

16GS55T

7.5

118

22

2

36

16GS75T

10

165

22

2

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏‏های شناور استنلس استیل 304 سری Z6

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (جهت چاه‏ های 6 اینچ)

دهانه
خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

توان  (hp)

توان  (kw)

مدل الکتروموتور

مدل الکتروپمپ

ردیف

2.5

30

124

13

9.3

L6W93T

Z622-99

1

2.5

30

157

15

11

L6W110T

Z622-11

2

2.5

30

214

20

15

L6W150T

Z622-15

3

2.5

30

226

25

19

L6W150T

Z622-16

4

2.5

30

285

30

22

L6W220T

Z622-20

5

3

40

63

7.5

5.5

L6W55T

Z631-04

6

3

40

93

10

7.5

L6W75T

Z631-06

7

3

40

124

15

11

L6W110T

Z631-08

8

3

40

171

20

15

L6W150T

Z631-11

9

3

40

218

25

19

L6W185T

Z631-14

10

3

40

248

30

22

L6W220T

Z631-16

11

3

40

295

35

26

L6W260T

Z631-19

12

3

40

342

40

30

L6W300T

Z631-22

13

3

78

98

15

11

L6W110T

Z660-06

14

3

78

132

20

15

L6W150T

Z660-08

15

3

78

164

25

19

L6W185T

Z660-10

16

3

78

211

30

22

L6W220T

Z660-13

17

3

78

282

40

30

L6W300T

Z660-17

18

3

78

331

50

37

L6W370T

Z660-20

19

نمونه استارت تمامی الکتروپمپ‏ های 11KW و به بالا، به‏صورت دوضرب می ‏باشند

نوع ZN6 الکتروپمپ‏ های فوق با جنس استنلس استیل 316L قابل ارائه می ‏باشد.

 

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram