> Famco - لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استیل، سری SCUBA
لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استیل، سری SCUBA

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استیل، سریSCUBA (اسکوبا)

مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروز رسانی 94/01/01

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر   (m) ارتفاع

قدرت

مدل

ردیف

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC205CL27

1

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC205CL40

2

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205L27QSM

3

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205L40QSM

4

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205CGL27

5

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205CG L40

6

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC207CL27

7

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CL40

8

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC207L27QSM

9

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207L40QSM

10

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CQL27

11

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CGL40

12

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CL27

13

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CL40

14

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209L27QSM

15

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209L40QSM

16

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CGL27

17

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CGL40

18

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CL27

19

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CL40

20

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211L27QSM

21

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211L40QSM

22

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CGL27

23

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CGL40

24

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CL27

25

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CL40

26

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل  SC407L27QSM

27

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407L40QSM

28

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CGL27

29

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CGL40

30

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC409CL27

31

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CL40

32

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409L27QSM

33

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409L40QSM

34

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CGL27

35

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CGL40

36

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC411CL27

37

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411 CL40

38

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411L27QSM

39

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411L40QSM

40

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411CGL27

41

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411CGL40

42

 تمامی الکتروپمپ ‏های فوق، تک ‏فاز بوده و دهانه خروجی آنها ¼ 1 اینچ می‏ باشد.

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram