> Famco - لیست قیمت بوستر ست‏ های دور متغیر و دور ثابت
لیست قیمت بوستر ست‏ های دور متغیر و دور ثابت

لیست قیمت بوستر ست‏ های دور متغیر و دور ثابت

 مارک LOWARA ساخت ایتالیا

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروز رسانی 94/01/01

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m3/h)

توان (Kw)

شرح

مدل

ردیف

48-20

80-240

2x0.9

 دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/4HM9T

1

50-20

40-140

2x0.75

 دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/2HM7T

2

60-37

100-300

2x1.85

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/CA120/55

3

60-37

100-420

2x3

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/CA200/55

4

48-20

40-120

1x0.9

 تک ‏پمپه تک ‏فاز

TKS/4HM9ZT

5

50-20

20-70

1x0.75

تک‏ پمپه تک ‏فاز

TKS/2HM7ZT

6

38-25

20-60

1x0.75

تک‏ پمپه تک‏ فاز

TKS/BG7

7

48-20

80-240

2x0.9

دو‏پمپه تک ‏فاز

GTKS20/4H9ZT

8

50-20

40-140

2x0.75

دو‏پمپه تک‏ فاز

GTKS20/2H7ZT

9

30-65

80-240

2x1.5

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV408F15T

10

33-75

80-240

2x1.5

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV409F15T

11

43-94

80-240

2x2.2

دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/SV411F22T

12

50-119

80-240

2x3

دو پمپه سه ‏ فاز

GMD20/SV414F30T

13

35-62

160-460

2x2.2

 دو پمپه سه‏  فاز

GMD20/SV805F22T

14

40-77

160-460

2x3

دو پمپه سه  ‏فاز

GMD20/SV806F30T

15

55-100

160-460

2x4

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV808F40T

16

60-115

160-460

2x4

دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/SV809F40T

17

30-65

240-800

2x4

دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/SV1604F40T

18

35-85

240-800

2x5.5

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV1605F55T

19

45-100

240-800

2x5.5

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV1606F55T

20

55-115

240-800

2x7.5

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV1607F75T

21

33-75

80-240

2x1.5

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV409F15T

22

43-94

80-240

2x2.2

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV411F22T

23

40-77

160-460

2x3

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV806F30T

24

60x115

160-460

2x4

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV809F40T

25

45-100

240-800

2x5.5

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV1606F55T

26

بوستر پمپ ‏های فوق، فاقد منبع تحت فشار می‏ باشند.

 

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram