> Famco - لیست قیمت پمپ لوارا-لیست قیمت پمپ آب لورا
لیست قیمت پمپ لوارا

 لیست قیمت پمپ لوارا-لیست قیمت پمپ آب لورا

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت الکتروپمپ‏های استنلس استیل

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های سری FHE-FHE4-FHS4-FHF

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های عمودی استیل طبقاتی

لیست قیمت سیرکولاتورهای آب گرم

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استیل، سری SCUBA

لیست قیمت الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل سری DIWA

لیست قیمت الکترو پمپ های لجن‏ کش لوارا

لیست قیمت بوستر ست

لیست قیمت موتور‏های شناور

لیست قیمت فلنچ‏ های استیل 316L

لیست قیمت ایستگاه‏ های سپتیک پمپاژ فاضلاب

لیست قیمت هایدرووار (Hydrovar)

 

 لیست قیمت الکتروپمپ‏  استنلس استیل

سری SHE، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

تاریخ بروز رسانی 94/01/01

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است   "

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ های سریSHS استنلس استیل 316L (نگیر) می‏ باشد. (2900rpm )

دهانه خروجی (mm)

دهانه
ورودی

(mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

25

50

24

43.7

4

3

SHE25-200/30

1

25

50

24

53.5

10

7.5

SHE25-200/40

2

25

50

24

58.6

7.5

5.5

SHE25-250/55

3

25

50

24

74

10

7.5

SHE25-250/75

4

32

50

24

21.6

1.5

15

SHE32-125/11

5

32

50

24

26.7

2

1.5

SHE32-160/15

6

32

50

24

35

3

2.2

SHE32-160/22

7

32

50

24

43.7

4

3

SHE32-200/30

8

32

50

24

53.5

5.5

4

SHE32-200/40

9

32

50

24

58.6

7.5

5.5

SHE32-250/55

10

32

50

24

74

10

7.5

SHE32-250/75

11

32

50

24

86

15

11

SHE32-250/110

12

40

65

36

15.1

1.5

1.1

SHE40-125/11

13

40

65

42

24.2

3

2.2

SHE40-125/22

14

40

65

42

32.2

4

3

SHE40-160/30

15

40

65

48

38

5.5

4

SHE40-160/40

16

40

65

48

49.1

7.5

5.5

SHE40-200/55

17

40

65

48

58.5

10

7.5

SHE40-200/75

18

40

65

42

62

12.5

9.2

SHE40-250/92

19

50

65

72

21.7

4

3

SHE50-125/30

20

50

65

84

25.7

5.5

4

SHE50-125/40

21

50

65

84

34.1

7.5

5.5

SHE50-160/55

22

50

65

84

40.8

10

7.5

SHE50-160/75

23

50

65

84

60.1

15

11

SHE50-200/110

24

65

80

120

28.2

10

7.5

SHE65-160/75

25

65

80

120

42.9

15

11

SHE65-160/110

26

65

80

108

53

20

15

SHE65-200/150

27

80

100

180

33

15

11

SHE80-160/110

28

80

100

210

39.6

20

15

SHE80-160/150

29

80

100

228

46.5

25

18.5

SHE80-160/185

30

80

100

210

52

30

22

SHE80-200/220

31

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل

سری SHS، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

32

50

24

21.6

1.5

1.1

SHS32-125/11

1

32

50

24

26.7

2

1.5

SHS32-160/15

2

32

50

24

35

3

2.2

SHS32-160/22

3

32

50

24

43.7

4

3

SHS32-200/30

4

32

50

24

53.5

5.5

4

SHS32-200/40

5

32

50

24

58.6

7.5

5.5

SHS32-250/55

6

32

50

24

74

10

7.5

SHS32-250/75

7

32

50

24

85

15

11

SHS32-250/110

8

40

65

36

15.1

1.5

1.1

SHS40-125/11

9

40

65

42

24.2

3

2.2

SHS40-125/22

10

40

65

42

32.2

4

3

SHS40-160/30

11

40

65

48

38

5.5

4

SHS40-160/40

12

40

65

48

49.1

7.5

5.5

SHS40-200/55

13

40

65

48

58.2

10

7.5

SHS40-200/75

14

50

65

72

21.7

4

3

SHS50-125/30

15

50

65

84

25.7

5.5

4

SHS50-125/40

16

50

65

84

34.1

7.5

5.5

SHS50-160/55

17

50

65

84

40.8

10

7.5

SHS50-160/75

18

50

65

84

60.1

15

11

SHS50-200/110

19

50

65

72

80

25

18.5

SHS50-250/185

20

65

80

108

24.2

7.5

5.5

SHS65-160/55

21

65

80

120

42.9

15

11

SHS65-160/110

22

65

80

108

53

20

15

SHS65-200/150

23

80

100

210

39.6

20

15

SHS80-160/150

24

80

100

228

46.5

25

18.5

SHS80-160/185

25

80

100

210

52

30

22

SHS80-200/220

26

80

100

228

62

40

30

SHS80-200/300

27

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ هایی سری SHS استنلس استیل 316L (نگیر) می‏ باشد.

در الکتروپمپ‏ های سری SHS واسط ه‏ای بین پمپ و الکتروموتور وجود دارد.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل بدون الکتروموتور

سری SHF، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

32

50

24

21.5

1.5

1.1

SHF32-125/136

1

32

50

24

43.7

4

3

SHF32-200/188

2

32

50

24

53.5

5.5

4

SHF32-200/204

3

32

50

24

58.8

7.5

5.5

SHF32-250/222

4

32

50

24

56

15

11

SHF32-250/256

5

40

65

42

18.7

2

1.5

SHF40-125/135

6

40

65

42

32.2

4

3

SHF40-160/159

7

40

65

48

38

5.5

4

SHF40-160/171

8

40

65

48

49.1

7.5

5.5

SHF40-200/190

9

40

65

48

58.2

10

7.5

SHF40-200/209

10

40

65

42

65

15

11

SHF40-250/218

11

50

65

72

17.2

3

2.2

SHF50-125/119

12

50

65

84

34.1

7.5

5.5

SHF50-160/158

13

50

65

84

60.1

15

11

SHF50-200/209

14

50

65

72

70

20

15

SHF50-250/224

15

50

65

72

80

25

18.5

SHF50-250/237

16

65

80

108

19.6

5.5

4

SHF65-160/119

17

65

80

120

28.2

10

7.5

SHF65-160/137

18

65

80

108

38.2

15

11

SHF65-160/168

19

65

80

120

60

25

18.5

SHF65-200/203

20

65

80

120

84

40

30

SHF65-250/240

21

80

100

180

33

15

11

SHF80-160/169

22

80

100

228

46.5

25

18.5

SHF80-160/186

23

80

100

228

62

40

30

SHF80-200/215

24

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ های سری SH استنلس استیل 316L (نگیر) می‏ باشد.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های سری FHE،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا ( 2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

32

50

24

34.7

3

2.2

FHE32-160/22

1

32

50

24

44.2

4

3

FHE32-200/30

2

32

50

30

5404

5.5

4

FHE32-200/40

3

32

50

24

79

7.5

5.5

FHE32-250/55

4

32

50

24

99

10

7.5

FHE32-250/75

5

40

65

42

31.5

4

3

FHE40-160/30

6

40

65

48

38

5.5

4

FHE40-160/40

7

40

65

42

46.5

7.5

5.5

FHE40-200/55

8

40

65

48

57

10

7.5

FHE40-200/75

9

40

65

48

72

15

11

FHE40-250/110

10

40

65

48

85

20

15

FHE40-250/150

11

50

65

72

20

4

3

FHE50-125/30

12

50

65

84

24

5.5

4

FHE50-125/40

13

50

65

84

32

7.5

5.5

FHE50-160/55

14

50

65

84

40

10

7.5

FHE50-160/75

15

50

65

84

58

15

11

FHE50-200/110

16

50

65

84

68

20

15

FHE50-250/150

17

50

65

90

77

25

18.5

FHE50-250/185

18

50

65

90

86

30

22

FHE50-250/220

19

65

80

108

19

5.5

4

FHE65-125/40

20

65

80

120

23

7.5

5.5

FHE65-125/55

21

65

80

120

27

10

7.5

FHE65-125/75

22

65

80

120

36

15

11

FHE65-160/110

23

65

80

138

52

25

18.5

FHE65-200/185

24

65

80

120

59

30

22

FHE65-200/200

25

80

100

180

27

15

11

FHE80-160/110

26

80

100

180

33

20

15

FHE80-160/115

27

80

100

180

48

30

22

FHE80-200/220

28

 جنس بدنه الکتروپمپ ‏ها، از چدن و پروانه آنها تا رنج  125- 65 از استیل 316 و بالاتر از آن، از چدن میباشد.

کلیه الکتروپمپ ‏ها، سه‏ فاز می ‏باشند.

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏های سری FHE4 , FHS4

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (1450rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

32

50

15

12.5

0.75

0.55

FHE4-32-200/05

1

32

50

12

19.4

1

0.75

2FHE4-32-250/07

2

32

50

12

22.5

1.5

1.1

2FHE4-32-250/11

3

40

65

18

11.6

1

0.75

FHE4-40-200/07

4

40

65

24

11.6

1.5

1.1

FHE4-40-200/11

5

40

65

24

17.5

2

1.5

FHE4-40-250/15

6

40

65

30

21

3

2.2

FHE4-40-250/22

7

50

65

36

9.7

1.5

1.1

FHE4-50-160/11

8

50

65

45

12.6

2

1.5

FHE4-50-200/15

9

50

65

45

15.8

4

3

FHE4-50-250/22

10

65

65

45

19.9

5.5

4

FHE4-50-250/30

11

65

80

72

8.8

2

1.5

FHE4-65-160/15

12

65

80

72

12.4

3

2.2

FHE4-65-200/22

13

65

80

84

14.4

4

3

FHE4-65-200/30

14

65

80

84

22.3

7.5

5.5

FHE4-65-250/55

15

80

80

84

26.5

10

7.5

FHE4-65-315/75

16

80

100

108

13.8

5.5

4

FHE4-80-200/40

17

80

100

108

19.8

7.5

5.5

FHE4-80-250/55

18

80

100

132

23.6

10

7.5

FHE4-80-250/75

19

80

100

150

31.5

15

11

FHS4-80-315/110

20

100

100

174

38.3

20

15

FHS4-80-315/150

21

100

25

174

21

10

7.5

FHS4-100-250/75

22

100

125

204

27

15

11

FHS4-100-250/110

23

100

125

234

34.8

25

18.5

FHS4-100-315/185

24

125

125

264

38.8

38

22

FHS4-100-315/220

25

125

150

312

19.4

15

11

FHS4-125-250/110

26

125

150

312

23.4

20

15

FHS4-125-250/150

27

125

150

360

30.6

30

18.5

FHS4-125-315/220

28

125

150

408

36.3

40

30

FHS4-125-315/300

29

150

200

534

25.5

40

30

FHS4-150-250/300

30

150

200

600

30.4

40

30

FHE4-150-315/300

31

 جنس بدنه الکتروپمپ ‏ها، از چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن، از چدن میباشد.

کلیه الکتروپمپ ‏ها، سه‏ فاز می ‏باشند.

 

لیست قیمت پمپ‏ های تک بدون الکتروموتور سری FHF

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع  (m)

قدرت  (hp)

قدرت  (Kw)

مدل

ردیف

32

50

24

35.7

3

2.2

FHF32-160/164

1

32

50

30

54.5

5.5

4

FHF32-200/204

2

40

65

42

18..1

2

1.5

FHF40-125/122

3

40

65

48

38

5.5

4

FHF40-160/171

4

40

65

48

57

10

7.5

FHF40-200/209

5

40

65

48

85

20

15

FHF40-250/251

6

50

65

72

20

4

3

FHF50-125/130

7

50

65

84

40

10

7.5

FHF50-160/174

8

50

65

84

58

15

11

FHF50-200/209

9

50

65

84

68

20

15

FHF50-250/224

10

50

65

96

86

30

22

FHF50-250/250

11

65

80

108

23

7.5

5.5

FHF65-125/129

12

65

80

138

42

20

15

FHF65-150/178

13

65

80

120

45

20

15

FHF65-200/187

14

65

80

138

59

30

22

FHF65-200/210

15

65

80

138

90

50

37

FHF65-250/258

16

80

100

180

33

20

15

FHF80-160/163

17

80

100

180

48

30

22

FHF80-200/189

18

80

100

216

60

40

30

FHF80-200/207

19

80

100

216

92

75

55

FHF80-250/256

20

 جنس بدنه الکتروپمپ ‏ها، از چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن، از چدن میباشد.

 

***       لیست قیمت الکتروپمپ ‏های استنلس استیل، سری CAE , CA    

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی دهانه
ورودی
حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت نوع پمپ مدل ردیف
(mm) (mm) (m3/h) (m) (hp) (Kw)
1 1 2.22 43.4 0.4 0.3 سانتریفیوژ چدنی خانگی PM16/A 1
1 ¼1 3.6 46 1 0.75 چدنی - تک‏ فاز BGM7 2
1 ¼1 4.2 59 1 0.75 طبقاتی - تک‏  فاز 2HM7 3
1 ¼1 7.2 60.7 1.2 0.9 طبقاتی - تک  ‏فاز 4HM9 4
1 ¼1 4.8 43 1 0.75 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM70/33 5
1 ¼1 8.4 44.3 1.5 1.1 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM120/33 6
1 ¼1 8.4 62 2.5 1.85 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM120/55 7
1 ¼1 12.2 42.2 2.5 1.85 دو پروانه - تک  ‏فاز CAM200/33 8
1 ¼1 9 44.3 1.5 1.1 دو پروانه - سه  ‏فاز CA120/33 9
1 ¼1 9 63.8 2.5 1.85 دو پروانه - سه  ‏فاز CA120/55 10
1 ¼1 12.6 43.2 2.5 1.85 دو پروانه - سه‏  فاز CA200/33 11
1 ½1 12.6 53.5 3 2.2 دو پروانه - سه  ‏فاز CA200/35 12
1 ½1 12.6 62.6 4 3 دو پروانه - سه  ‏فاز CA200/55 13
1 ¼1 4.8 22 0.5 0.37 بشقابی - تک  ‏فاز CEAM70/3 14
1 ¼1 4.8 31.1 0.75 0.5 بشقابی - تک ‏فاز CEAM70/5 15
1 ¼1 6 32 1 0.75 بشقابی - تک‏ فاز CEAM80/5 16
1 ¼1 9.6 31.8 1.2 0.9 بشقابی - تک ‏فاز CEAM120/5 17
¼1 ½1 18 17.7 1 0.75 بشقابی - تک ‏فاز CEAM210/2 18
¼1 ½1 18 25.5 2 1.5 بشقابی - تک ‏فاز CEAM210/4 19
¼1 2 26 16.3 1.5 1.1 بشقابی - تک  ‏فاز CEAM370/1 20
¼1 2 29 20.4 2 1.5 بشقابی - تک ‏فاز CEAM370/2 21
¼1 2 31 24.4 2.5 1.85 بشقابی - تک ‏فاز CEAM370/3 22
1 ¼1 4.8 22 0.5 0.37 بشقابی - سه ‏فاز CEA70/3 23
1 ¼1 4.8 31.1 0.75 0.5 بشقابی - سه ‏فاز CEA70/5 24
1 ¼1 6 32 1 0.75 بشقابی - سه ‏فاز CEA80/5 25
1 ¼1 9.6 31.8 1.2 0.9 بشقابی - سه‏ فاز CEA120/5 26
¼1 ½1 18 17.7 1 0.75 بشقابی - سه‏ فاز CEA210/2 27
¼1 ½1 18 25.5 2 1.5 بشقابی - سه‏ فاز CEA210/4 28
¼1 2 26 16.3 1.5 1.1 بشقابی - سه‏ فاز CEA370/1 29
¼1 2 31 24.4 2.5 1.85 بشقابی - سه‏ فاز CEA370/3 30

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل، سری  CO و پروانه ‏باز

مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع  (m)

قدرت (hp)

قدرت  (Kw)

ولتاژ برق

مدل

ردیف

27

17.5

1.5

1.1

سه‏ فاز

CO350/11

1

30

20.3

2

1.5

سه‏ فاز

CO350/15

2

2

42

16

2

1.5

 سه‏ فاز

CO500/15

3

2

48

19.6

3

2.2

سه‏ فاز

CO500/22

4

2

54

24.1

4

3

سه‏ فاز

CO500/30

5

21

12

0.75

0.55

تک ‏فاز

COM350/05

6

22.5

13.7

1

0.75

تک ‏فاز

COM350/07

7

27

17.3

1.5

1.1

تک ‏فاز

COM350/11

8

30

20.3

2

1.5

تک ‏فاز

COM350/15

9

2

42

16

2

1.5

تک ‏فاز

COM500/15

10

2

48

19.6

3

2.2

تک ‏فاز

COM500/22

11

21

12

0.75

0.5

تک ‏فاز

COM350/05K

12

22.5

13.7

1

0.7

تک ‏فاز

COM350/07K

13

27

17.3

1.5

1.1

تک ‏فاز

COM350/11K

14

30

20.3

2

1.5

تک ‏فاز

COM350/15K

15

2

42

16

2

1.5

تک ‏فاز

COM500/15K

16

2

48

20.2

3

2.2

تک ‏فاز

COM500/22K

17

38

20.3

2

1.5

سه‏ فاز

CO350/15K

18

2

42

16

2

1.5

سه‏ فاز

CO500/15K

19

2

48

19.6

3

2.2

سه‏ فاز

CO500/22K

20

2

54

24.1

4

3

سه‏ فاز

CO500/30K

21

 توجه: الکتروپمپ‏ های که پسوند «K» دارند، مکانیکال سیال آنها از جنس سیلیکون کارباید روی تنگستن کارباید میباشد.

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ‏ های CO از استیل 316L (نگیر) می ‏باشد.

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های بدون موتور استنلس استیل،

 سری COE , CEF  مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (2900rpm)

دهانه خروجی  (mm)

دهانه
ورودی  (mm)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع  (m)

قدرت (hp)

قدرت  (Kw)

ولتاژ برق

مدل

¼1

½1

18

11.9

0.9

0.67

COF350/103

1

¼1

½1

18

13.5

1.1

0.82

COF350/110

2

¼1

½1

24

16.8

1.5

1.1

COF350/128

3

¼1

½1

30

19.7

2

1.5

COF350/135

4

2

48

19.5

3.2

2.4

COF500/125

5

2

56

23.7

4.4

3.3

COF500/138

6

¼1

½1

18

11.9

0.9

0.67

COF350/103K

7

¼1

½1

18

13.5

1.1

0.82

COF350/110K

8

¼1

½1

24

16.8

1.5

1.1

COF350/128K

9

¼1

½1

30

19.7

2

1.5

COF350/135K

10

½1

2

48

19.5

3.2

2.4

COF500/125K

11

½1

2

56

23.7

4.4

3.3

COF500/138K

12

1

¼1

4.8

30.8

1

0.75

CEF70/5

13

1

¼1

9.6

31.3

1.5

1.1

CEF120/5

14

¼1

¼1

18

20

1.5

1.1

CEF210/3

15

¼1

¼1

18

27.5

2.6

2.08

CEF210/5

16

¼1

2

27

19.9

2.5

1.87

CEF370/2

17

¼1

2

30

22.9

3

2.2

CEF370/3

18

پمپ‏ های سری COF به صورت پروانه ‏باز و سری CEF به صورت پروانه بسته می ‏باشند.

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های عمودی استیل طبقاتی،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

آبدهی (m3/h)

ورودی
خروجی (inch)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

مدل

ردیف

1.2

2.4

3.6

 

 

 

 

 

56

45.5

31

1

64

1

SV206F07T

1

65.5

53

36.5

1

75

1.5

SV207F11T

2

75

61

41.5

1

85.5

1.5

SV208F11T

3

84

68.5

46.5

1

96

1.5

SV209F11T

4

103

84

57

1

117

2

SV211F15T

5

112

91

62

1

128

2

SV212F15T

6

131

106

73

1

150

3

SV214F22T

7

150

122

83

1

171

3

SV216F22T

8

168

137

93

1

192

3

SV218F22T

9

187

152

104

1

214

4

SV220F30T

10

206

167

114

1

235

4

SV222F30T

11

224

182

125

1

256

4

SV224F30T

12

2.4

3.6

7.2

 

 

 

 

 

59.5

5.3

26

70

1.5

SV407F11T

13

68

61

29.5

80

2

SV408F15T

14

76.5

62.5

33.5

90

2

SV409F15T

15

93.5

83.5

41

110

3

SV411F22T

16

119

106

52

140

4

SV414F30T

17

135

122

59.5

180

4

SV416F30T

18

153

137

67

180

4

SV418F30T

19

170

152

74

200

5.5

SV420F40T

20

187

167

81.5

220

5.5

SV422F40T

21

204

182

89

240

5.5

SV424F40T

22

4

7.2

14

 

 

 

 

 

64

60

33

½1

68

3

SV805F22T

23

77

71

40

½1

82

4

SV806F30T

24

103

95

53

½1

110

5.5

SV808F40T

25

116

107

60

½1

123

5.5

SV809F40T

26

141

130

73

½1

153

7.5

SV811F55T

27

154

142

80

½1

164

7.5

SV812F55T

28

180

166

93

½1

192

10

SV814F75T

29

205

190

106

½1

220

10

SV816F75T

30

8

14

24

 

 

 

 

 

66.5

59

28.6

2

69

5.5

SV1604F40T

31

83

73

35.5

2

86

7.5

SV1605F55T

32

100

88

43

2

104

7.5

SV1606F55T

33

116

103

50

2

121

10

SV1607F75T

34

133

117

57

2

138

10

SV1608F75T

35

166

147

72

2

173

15

SV1610F110T

36

199

176

86

2

207

15

SV1612F110T

37

232

205

100

2

242

20

SV1614F150T

38

249

220

108

2

260

20

SV1615F150T

39

 

موارد مصرف: دیگ‏ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم‏ های ریورس اسموز و آب‏ شیرین ‏کن ‏ها

توجه: پروانه‏ ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می ‏باشند.

در الکتروپمپ‏ های سری N، تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده ‏اند.

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏های عمودی استیل طبقاتی

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

آبدهی (m3/h)

ورودی خروجی (inch)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

مدل

ردیف

22

30

35

 

 

 

 

 

32

27

22.4

34.1

5.5

SV3302/2F40T

1

36

32

27.5

38.8

5.5

SV3302/1F40T

2

43

39

35

45

7.5

SV3302F55T

3

51

44

38

55.2

7.5

SV3303/2F55T

4

58

51

45

61.3

10

SV3303/1F75T

5

64

58

52

67.4

10

SV3303F75T

6

74

86

58

78.8

10

SV3304/2F75T

7

81

73

65

85

15

SV3304/1F110T

8

87

80

73

91.1

15

SV3304F110T

9

96

85

76

101.6

15

SV3305/2F110T

10

102

92

82

107.2

15

SV3305/1F110T

11

110

101

92

114.9

20

SV3305F110T

12

120

108

96

126.9

20

SV3306/2F150T

13

128

116

105

133.5

20

SV3306/1F150T

14

133

121

110

139

20

SV3306F150T

15

143

128

115

149.9

20

SV3307/2F150T

16

150

136

123

156.6

25

SV3307/1F185T

17

156

142

130

162.8

25

SV3307F185T

18

166

150

135

173.7

25

SV3308/2F185T

19

171

156

141

179.5

25

SV3308/1F185T

20

177

161

147

185.1

30

SV3308F220T

21

185

166

150

194.1

30

SV3309/2F220T

22

192

174

157

201.2

30

SV3309/1F220F

23

198

181

165

206.8

30

SV3309F220T

24

207

186

168

217.2

30

SV3310/2F220T

25

215

196

178

225

40

SV3310/1F300T

26

222

203

185

231.3

40

SV3310F300T

27

233

211

190

244

40

SV3311/2F300T

28

238

217

197

249

40

SV3311/1F300T

29

243

222

203

253.6

40

SV3311F300T

30

254

229

207

266.2

40

SV3312/2F300T

31

260

236

214

271.5

40

SV3312/1F300T

32

265

242

221

276.7

40

SV3312F300T

33

278

252

228

291.1

40

SV3313/2F300T

34

262

256

233

294.9

40

SV3313/1F300T

35

موارد مصرف: دیگ‏ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم‏ های ریورس اسموز و آب ‏شیرین‏ کن‏ ها

توجه: پروانه ‏ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‏باشند.

در الکتروپمپ‏ های سری N، تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده‏ اند.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های عمودی استیل طبقاتی،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

آبدهی (m3/h)

ورودی
خروجی (inch)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

مدل

ردیف

35

45

54

 

 

 

 

 

35.7

29.4

21.1

3

39.8

7.5

SV4602/2F55T

1

44.2

38.7

31.4

3

48.5

10

SV4602F75T

2

60

52

40.4

3

65.1

15

SV4603/2F110T

3

68

60

50

3

74.3

15

SV4603F110T

4

83

73

58

3

90.7

20

SV4604/2F150T

5

92

82

68

3

99.8

20

SV4604F150T

6

106

93

75

3

114.8

25

SV4605/2F185T

7

116

103

86

3

125.1

25

SV4605/F185T

8

129

113

92

3

139.3

30

SV4606/2F220T

9

139

124

104

3

149.9

30

SV4606F220T

10

152

134

110

3

164.9

40

SV4607/2F300T

11

162

145

122

3

175.5

40

SV4607F300T

12

176

155

127

3

190

40

SV4608/2F300T

13

184

164

137

3

198.5

40

SV4608F300T

14

198

174

143

3

214.5

40

SV4609/2F300T

15

209

187

157

3

225.2

50

SV4609F370T

16

223

198

164

3

241.1

50

SV4610/2F370T

17

232

208

174

3

250.3

50

SV4610F370T

18

249

222

184

3

267.4

60

SV4611/2F450T

19

257

230

194

3

267.4

60

SV4611F450T

20

272

243

202

3

292.5

60

SV4612/2F450T

21

280

250

210

3

301

60

SV4612F450T

22

292

259

214

3

316.2

60

SV4613/2F450T

23

 

موارد مصرف: دیگ‏ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم‏ های ریورس اسموز و آب ‏شیرین‏ کن‏ ها

توجه: پروانه‏ ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‏باشند.

در الکتروپمپ‏ های سری N، تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده ‏اند.

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏های عمودی استیل طبقاتی،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

آبدهی (m3/h)

ورودی
خروجی (inch)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

مدل

ردیف

45

60

78

 

 

 

 

 

38.6

32.9

22.2

4

42.6

10

SV6602/2F75T

1

45.8

40.6

31.2

4

49.5

15

SV6602/1F110T

2

52

47.1

38.9

4

55.7

15

SV6602F110T

3

66

58

43.3

4

71.6

20

SV6603/F150T

4

72

65

514

4

77.8

20

SV6603/1F150T

5

79

72

60

4

84.7

25

SV6603F185T

6

92

82

63

4

99.6

25

SV6604F185T

7

99

89

714

4

105.9

30

SV6604/1F220T

8

105

96

79

4

112.5

30

SV6604F220T

9

118

106

83

4

127.5

40

SV6605/2F300T

10

125

112

91

4

134

40

SV6605/1F300T

11

131

119

99

4

140.4

40

SV6605F30T

12

144

129

103

4

155.6

40

SV6606F300T

13

151

136

111

4

162

40

SV6606/1F300T

14

158

143

119

4

168.5

50

SV660F370T

15

171

153

122

4

183.7

50

SV6607/2F370T

16

177

160

131

4

190.1

50

SV6607/1F370T

17

184

167

139

4

196.5

60

SV6607F450T

18

197

177

142

4

211.8

60

SV6608/2F450T

19

204

184

150

4

218.2

60

SV6608/1F450T

20

210

191

159

4

224.6

60

SV6608F450T

21

39.6

35.5

24.6

4

45.1

15

SV9202/2F110T

22

49.5

45.2

36.3

4

58.2

20

SV9202F150T

23

65

59

43.6

4

74.4

25

SV9203/2F185T

24

76

69

56

4

88.2

30

SV9203F220T

25

90

82

63

4

104

40

SV9204/2F300T

26

101

92

75

4

117

40

SV9204F300T

27

116

105

81

4

133.2

50

SV9205/2F370T

28

126

115

94

4

148.3

50

SV9205F370T

29

141

129

101

4

163.1

60

SV9206/2F450T

30

151

139

113

4

175.9

60

SV9206F450T

31

167

152

120

4

192.4

60

SV9207/2F450T

32

موارد مصرف: دیگ ‏های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم ‏های ریورس اسموز و آب‏ شیرین‏ کن ‏ها

توجه: پروانه ‏ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می‏ باشند.

در الکتروپمپ‏ های سری N، تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده‏ اند.

 

لیست قیمت سیرکولاتورهای آب گرم (130 - 10

پروانه استنلس استیل 316L، مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

ورودی
خروجی (mm)

حداکثر ارتفاع (m)

آبدهی (m3/h)

قدرت (hp)

قدرت (kw)

مدل

ردیف

40

5.8

10.5

0.33

0.25

FCE4-40-125/02

1

40

7

12

0.33

0.25

FCE4-40-160/02

2

40

8.8

12

0.5

0.37

FCE4-40-160/03

3

40

15

12

1

0.75

FCE4-40-200/07

4

40

18.6

12

1.5

1.1

FCE4-40-250/11

5

50

11.4

24

1

0.75

FCE4-50-200/07

6

50

13.6

24

1.5

1.1

FCE4-50-200/11

7

50

17

30

2

1.5

FCE4-50-250/15

8

50

20.2

30

3

2.2

FCE4-50-250/22

9

65

19

48

3

2.2

FCE4-65-250/22

10

65

21.5

48

4

3

FCE4-65-250/30

11

80

15.8

72

4

3

FCE4-80-200/30

12

80

19.9

84

5.5

4

FCE4-80-250/40

13

100

17

120

5.5

4

FCE4-100-250/40

14

100

20.5

150

7.5

5.5

FCE4-100-250/55

15

100

24

162

10

7.5

FCE4-100-250/75

16

50

20.5

36

2

1.5

FCE50-125/15

17

40

15

21

1

0.75

FCEM40-127/07

18

50

26

36

3

2.2

FCE50-160/22

19

50

33

48

4

3

FCE50-160/30

20

50

38

48

5.5

4

FCE50-160/40

21

50

47

36

7.5

5.5

FCE50-200/55

22

50

56

36

10

7.5

FCE50-200/75

23

 دور الکتروموتور پمپ ‏های FCE4 برابر 1450rpm) 1450 دور در دقیقه) و دور الکتروموتور پمپ‏ های مدل FCE، برابر 2900rpm  می باشد.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استیل، سری

SCUBA (اسکوبا)،مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر   (m) ارتفاع

قدرت

مدل

ردیف

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC205CL27

1

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC205CL40

2

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205L27QSM

3

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205L40QSM

4

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205CGL27

5

4.5

47.7

0.75

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC205CG L40

6

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC207CL27

7

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CL40

8

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC207L27QSM

9

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207L40QSM

10

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CQL27

11

4.5

61.2

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC207CGL40

12

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CL27

13

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CL40

14

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209L27QSM

15

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209L40QSM

16

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CGL27

17

4.5

72.4

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC209CGL40

18

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CL27

19

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CL40

20

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211L27QSM

21

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211L40QSM

22

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CGL27

23

4.5

84.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC211CGL40

24

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CL27

25

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CL40

26

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل  SC407L27QSM

27

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407L40QSM

28

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CGL27

29

7.5

49

1

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC407CGL40

30

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC409CL27

31

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CL40

32

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409L27QSM

33

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409L40QSM

34

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CGL27

35

7.5

62.5

1.2

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC409CGL40

36

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیلSC411CL27

37

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411 CL40

38

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411L27QSM

39

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411L40QSM

40

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411CGL27

41

7.5

75.5

1.5

الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل SC411CGL40

42

 تمامی الکتروپمپ ‏های فوق، تک ‏فاز بوده و دهانه خروجی آنها ¼ 1 اینچ می‏ باشد.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های استنلس استیل شناور GS،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (جهت چاه ‏های 4 اینچ)

دهانه (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

خازن مناسب

قدرت

نوع ولتاژ برق

مدل

ردیف

¼1

3

67

20

0.75

0.5

تک ‏فاز

2GS05M

1

¼1

3

93

30

1

0.75

تک ‏فاز

2GS07M

2

¼1

3

133

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

2GS11M

3

¼1

3

187

50

2

1.5

تک ‏فاز

2GS15M

4

¼1

3

267

70

3

2.2

تک ‏فاز

2GS22M

5

¼1

5.4

60

30

1

0.75

تک ‏فاز

4GS07M

6

¼1

5.4

9

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

4GS11M

7

¼1

5.4

127

50

2

1.5

تک ‏فاز

4GS15M

8

¼1

5.4

127

_

2

1.5

سه‏ فاز

4GS15T

9

¼1

5.4

181

70

3

2.2

تک ‏فاز

4GS22M

10

¼1

5.4

181

_

3

2.2

سه ‏فاز

4GS22T

11

¼1

5.4

228

_

4

3

سه ‏فاز

4GS30T

12

¼1

5.4

322

_

5.5

4

سه‏ فاز

4GS40T

13

¼1

8

61

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

6GS11M

14

¼1

8

85

50

2

1.5

تک ‏فاز

6GS15M

15

¼1

8

128

70

3

2.2

تک ‏فاز

6GS22M

16

2

8

128

70

3

2.2

تک ‏فاز

6GS22M

17

2

9.6

39

40

1.5

1.1

تک ‏فاز

8GS11M

18

2

9.6

39

_

1.5

1.1

سه‏ فاز

8GS11T

19

2

9.6

52

50

2

1.5

تک‏ فاز

8GS15M

20

2

9.6

52

_

2

1.5

سه  ‏ فاز

8GS15T

21

2

9.6

84

70

3

2.2

تک‏ فاز

8GS22M

22

2

9.6

84

_

3

2.2

سه‏ فاز

8GS22T

23

2

9.6

110

_

4

3

سه‏ فاز

8GS30T

24

2

9.6

149

_

5.5

4

سه‏ فاز

8GS40T

25

2

9.6

207

_

7.5

5.5

سه‏ فاز

8GS55T

26

2

9.6

279

_

10

7.5

سه‏ فاز

8GS75T

27

2

15

43

50

2

1.5

تک‏ فاز

12GS15M

28

2

15

61

70

3

2.2

تک‏ فاز

12GS22M

29

2

15

61

_

3

2.2

سه‏ فاز

12GS22T

30

2

15

86

_

4

3

سه‏ فاز

12GS30T

31

2

15

116

_

5.5

4

سه‏ فاز

12GS40T

32

2

15

159

_

7.5

5.5

سه‏ فاز

12GS55T

33

2

22

47

75

3

2.2

تک‏ فاز

16GS22M

34

2

22

65

_

4

3

سه‏ فاز

16GS30T

35

2

22

89

_

5.5

4

سه‏ فاز

16GS40T

36

2

22

118

_

7.5

5.5

سه ‏فاز

16GS55T

37

2

22

165

_

10

7.5

سه ‏فاز

16GS75T

38

 توجه: کلیه شناورهای سری GS، دارای پروانه‏ های معلق روی شافت بوده و به همین دلیل جهت عبور شن‏ های ریز مناسب می ‏باشند.

 

ردیف

مدل

توان (hp)

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m3/h)

دهانه خروجی (اینچ)

1

2GS05M

0.75

67

3

¼1

2

2GS07M

1

93

3

¼1

3

2GS11M

1.5

133

3

¼1

4

2GS15M

2

187

3

¼1

5

2GS22M

3

267

3

¼1

6

4GS07M

1

61

5.4

¼1

7

4GS11M

1.5

94

5.4

¼1

8

4GS15M

2

127

5.4

¼1

9

4GS15T

2

127

5.4

¼1

10

4GS22M

3

181

5.4

¼1

11

4GS22T

3

181

5.4

¼1

12

4GS30T

4

228

5.4

¼1

13

4GS40T

5.5

322

5.4

¼1

14

6GS11M

1.5

61

8

¼1

15

6GS15M

2

85

8

¼1

16

6GS22M

3

125

8

¼1

17

6GS22M

3

125

8

2

18

8GS11M

1.5

39

11

2

19

8GS15M

2

52

11

2

20

8GS15T

2

52

11

2

21

8GS22M

3

84

11

2

22

8GS22T

3

84

11

2

23

8GS30T

4

110

11

2

24

8GS40T

5.5

149

11

2

25

8GS55T

7.5

207

11

2

26

8GS75T

10

279

11

2

27

12GS15M

2

43

16

2

28

12GS22M

3

61

16

2

29

12GS30T

4

86

16

2

30

12GS40T

5.5

116

16

2

31

12GS55T

7.5

159

16

2

32

16GS22M

3

47

22

2

33

16GS30T

4

65

22

2

34

16GS40T

5.5

89

22

2

35

16GS55T

7.5

118

22

2

36

16GS75T

10

165

22

2

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏ کف‏ کش استیل سری DIWA

مارک LOWARA ، ساخت ایتالیا

دهانه
خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

نوع
 ولتاژ

قدرت (hp)

مدل

ردیف

½1

15

10.9

تک ‏فاز

0.75

DIWA05

1

½1

18

14

تک‏ فاز

1

DIWA07

2

½1

22.5

16.1

تک‏ فاز

1.5

DIWA11

3

½1

15

10.9

سه ‏فاز

0.75

DIWA05T

4

½1

18

14

سه‏ فاز

1

DIWA07T

5

½1

22.5

16.1

سه‏ فاز

1.5

DIWA11T

6

½1

25.2

20.3

سه‏ فاز

2

DIWA15T

7

 

لیست قیمت الکترو پمپ های لجن‏ کش  سری DL , DN, DNM

جنس پروانه

دهانه
خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

نوع
 ولتاژ

قدرت (hp)

مدل

ردیف

استیل 304

2

30

14.1

سه ‏فاز

1.5

DL105

1

استیل 305

2

36

18.3

سه ‏فاز

1.5

DL109

2

استیل 306

2

42

21.9

 سه ‏فاز

2

DL125

3

استیل + لاستیک نیتریل

¼1

16.8

22

تک فاز

1

DNM120

4

استیل+لاستیک نیتریل

¼1

15

16.2

 تک‏ فاز

0.8

DNM115

5

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏های لجن‏ کش سری DOMO

 مارک LOWARA ، ساخت ایتالیا (پروانه دو کاناله و Vortex)

دهانه
خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

19.7

10.7

0.75

لجن‏ کش تک ‏ فاز

DOMO7

1

2

30

10.1

1

لجن‏ کش تک  ‏فاز

DOMO10

2

2

30

10.1

1

لجن‏ کش سه‏ فاز

DOMO10T

3

2

36

12.7

1.5

لجن‏ کش تک  ‏فاز

DOMO15M

4

2

36

12.7

1.5

لجن‏ کش سه  ‏فاز

DOMO15T

5

2

42.2

14.8

2

لجن‏ کش سه ‏فاز

DOMO20T

6

2

24

7.7

1

 سه‏ فاز - پروانه Vortex

DOMO10VXT

7

2

24

7.7

1

تک ‏فاز - پروانه Vortex

DOMO10VX

8

2

27

9.1

1.5

 سه‏ فاز - پروانه Vortex

DOMO15VXT

9

2

27

9.1

1.5

 تک ‏فاز - پروانه Vortex

DOMO15VX

10

 

لیست قیمت الکتروپمپ های کف کش سری DOC مارک lOWARA , ساخت ایتالیا

دهانه
خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

7.5

6.3

0.33

کف‏ کش تک ‏فاز

DOC3

1

13.5

10.7

0.75

کف ‏کش تک ‏فاز

DOC7

2

توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از جنس نوریل تکنوپلیمر می باشد.

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن ‏کش سری DLS , DLC

 مارک LOWARA ، ساخت ایتالیا

دهانه
خروجی (اینچ)

دور rpm)

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m3/h)

توان (hp)

مدل

ردیف

½2

2900

17

80

3.9

DLC65-39

1

½2

2900

21

80

4.8

DLC65-51

2

½2

2900

25

45

3.3

DLC66-35

3

3

2900

24

110

6.6

DLC80-66

4

4

1450

13

115

2.9

DLS4-100-31

5

4

1450

16

135

4.3

DLS4 -100-45

6

4

1450

16

175

5.4

DLS4-100-63A

7

4

1450

21

250

8.6

DLS4 -100-92

8

6

1450

31

450

25.6

DLS4-150-262

9

 

  • دارای کلاس عایق‏بندی H
  • دارای سیستم سیل ‏بندی دوبل
  • ‏دارای سیستم یاتاقان تقویت ‏شده نسبت به توان موتور
  • لجن‏ کش‏ های سری DLS مجهز به سیستم خود تمیز کن پروانه می ‏باشد.

 

لیست قیمت بوستر ست‏ های دور متغیر و دور ثابت،

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m3/h)

توان (Kw)

شرح

مدل

ردیف

48-20

80-240

2x0.9

 دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/4HM9T

1

50-20

40-140

2x0.75

 دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/2HM7T

2

60-37

100-300

2x1.85

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/CA120/55

3

60-37

100-420

2x3

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/CA200/55

4

48-20

40-120

1x0.9

 تک ‏پمپه تک ‏فاز

TKS/4HM9ZT

5

50-20

20-70

1x0.75

تک‏ پمپه تک ‏فاز

TKS/2HM7ZT

6

38-25

20-60

1x0.75

تک‏ پمپه تک‏ فاز

TKS/BG7

7

48-20

80-240

2x0.9

دو‏پمپه تک ‏فاز

GTKS20/4H9ZT

8

50-20

40-140

2x0.75

دو‏پمپه تک‏ فاز

GTKS20/2H7ZT

9

30-65

80-240

2x1.5

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV408F15T

10

33-75

80-240

2x1.5

 دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV409F15T

11

43-94

80-240

2x2.2

دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/SV411F22T

12

50-119

80-240

2x3

دو پمپه سه ‏ فاز

GMD20/SV414F30T

13

35-62

160-460

2x2.2

 دو پمپه سه‏  فاز

GMD20/SV805F22T

14

40-77

160-460

2x3

دو پمپه سه  ‏فاز

GMD20/SV806F30T

15

55-100

160-460

2x4

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV808F40T

16

60-115

160-460

2x4

دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/SV809F40T

17

30-65

240-800

2x4

دو پمپه سه ‏فاز

GMD20/SV1604F40T

18

35-85

240-800

2x5.5

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV1605F55T

19

45-100

240-800

2x5.5

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV1606F55T

20

55-115

240-800

2x7.5

دو پمپه سه‏ فاز

GMD20/SV1607F75T

21

33-75

80-240

2x1.5

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV409F15T

22

43-94

80-240

2x2.2

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV411F22T

23

40-77

160-460

2x3

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV806F30T

24

60x115

160-460

2x4

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV809F40T

25

45-100

240-800

2x5.5

دو پمپه سه ‏فاز

GHV20/SV1606F55T

26

بوستر پمپ ‏های فوق، فاقد منبع تحت فشار می‏ باشند.

 

لیست قیمت موتور‏های شناور روغنی قابل سیم‏ پیچی 4 اینچ

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

نوع ولتاژ برق

توان (Kw)

مدل

ردیف

تک‏ فاز

0.55

4OS05M235

1

تک‏ فاز

0.75

4OS07M235

2

تک ‏فاز

1.1

4OS11M235

3

تک ‏فاز

1.5

4OS15M235

4

تک‏ فاز

2.2

4OS22M235

5

سه ‏فاز

0.75

4OS07T405

6

سه‏ فاز

1.1

4OS11T405

7

سه ‏فاز

1.5

4OS15T405

8

سه ‏فاز

2.2

4OS22T405

9

سه‏ فاز

3

4OS30T405

10

سه‏ فاز

4

4OS40T405

11

سه ‏فاز

5.5

4OS55T405

12

سه ‏فاز

7.5

4OS75T405

13

 

لیست قیمت موتور‏های شناور آب‏ خنک قابل سیم ‏پیچی

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا

توان (Kw)

سایز (inch)

مدل

ردیف

11

6

L6W110T

1

15

6

L6W150T

2

18.5

6

L6W185T

3

22

6

L6W220T

4

26

6

L6W260T

5

30

6

L6W300T

6

25

8

L8W250T

7

30

8

L8W300T

8

37

8

L8W370T

9

45

8

L8W450T

10

52

8

L8W520T

11

55

8

L8W550T

12

60

8

L8W600T

13

75

8

L8W750T

14

93

8

L8W930T

15

93

10

L10W930T

16

110

10

L10W1100T

17

 

لیست قیمت الکتروپمپ ‏‏های شناور استنلس استیل 304 سری Z6

 مارک LOWARA، ساخت ایتالیا (جهت چاه‏ های 6 اینچ)

دهانه
خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی  (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

توان  (hp)

توان  (kw)

مدل الکتروموتور

مدل الکتروپمپ

ردیف

2.5

30

124

13

9.3

L6W93T

Z622-99

1

2.5

30

157

15

11

L6W110T

Z622-11

2

2.5

30

214

20

15

L6W150T

Z622-15

3

2.5

30

226

25

19

L6W150T

Z622-16

4

2.5

30

285

30

22

L6W220T

Z622-20

5

3

40

63

7.5

5.5

L6W55T

Z631-04

6

3

40

93

10

7.5

L6W75T

Z631-06

7

3

40

124

15

11

L6W110T

Z631-08

8

3

40

171

20

15

L6W150T

Z631-11

9

3

40

218

25

19

L6W185T

Z631-14

10

3

40

248

30

22

L6W220T

Z631-16

11

3

40

295

35

26

L6W260T

Z631-19

12

3

40

342

40

30

L6W300T

Z631-22

13

3

78

98

15

11

L6W110T

Z660-06

14

3

78

132

20

15

L6W150T

Z660-08

15

3

78

164

25

19

L6W185T

Z660-10

16

3

78

211

30

22

L6W220T

Z660-13

17

3

78

282

40

30

L6W300T

Z660-17

18

3

78

331

50

37

L6W370T

Z660-20

19

نمونه استارت تمامی الکتروپمپ‏ های 11KW و به بالا، به‏صورت دوضرب می ‏باشند

نوع ZN6 الکتروپمپ‏ های فوق با جنس استنلس استیل 316L قابل ارائه می ‏باشد.

 

لیست قیمت پمپ‏ های تک شناور تمام استیل سری z8

مارک Lowara ، ساخت ایتالیا

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

مدل

ردیف

73

102

15

Z855 -04/2A-6

1

80

114

18.5

Z855 -04-6

2

73

125

18.5

Z855 -05/3A-6

3

73

132

22

Z855 -05/2A-6

4

80

143

22

Z855 -05-6

5

73

160

30

Z855 -06/2A-6

6

80

172

30

Z855 -06-6

7

73

188

30

Z855 -07/2A-6

8

80

199

30

Z855 -07-6

9

73

217

37

Z855 -08/2A-6

10

80

228

37

Z855 -08-6

11

73

244

37

Z855 -09/2A-6

12

80

260

45

Z855 -09-8

13

73

277

45

Z855 -10-2A-8

14

80

288

45

Z855 -10-8

15

73

305

52

Z855 -11/2A-8

16

80

316

52

Z855 -11-8

17

80

346

55

Z855 -12-8

18

80

375

60

Z855 -13-8

19

80

404

67

Z855 -14-8

20

80

432

67

Z855 -15-8

21

80

461

75

Z855 -16-8

22

80

491

83

Z855 -17-8

23

80

520

83

Z855 -18-8

24

80

551

93

Z855 -19-8

25

102

80

15

Z875 -03/1A-6

26

110

87

18.5

Z875 -03-6

27

102

102

18.5

Z875 -04/2A-6

28

110

116

22

Z875 -04-6

29

102

124

22

Z875 -05/3A-6

30

102

122

30

Z875 -05/2A-6

31

110

145

30

Z875 -05-6

32

102

160

30

Z875 06/2A-6

33

102

106

30

Z875 06/1A-6

34

110

174

37

Z875 06-6

35

102

189

37

Z875 07/2A-6

36

110

202

37

Z875 07-6

37

102

210

37

Z875 08/3A-6

38

 دهانه خروجی کلیه پمپ‏ های سری Z8، پنج اینچ می‏ باشد.

 

لیست قیمت فلنچ‏ های استیل 316L

مارک Lowara ، ساخت ایتالیا

 

سایز (اینچ)

ردیف

1-2

1

2 - ¼1

2

½ 2- ½1

3

لیست قیمت ایستگاه‏ های سپتیک پمپاژ فاضلاب

مارک Lowara ، ساخت ایتالیا

ظرفیت (لیتر)

مدل پمپ

مدل

ردیف

230

DOMO7

Single Box Domo 7

1

230

DOMO10

Single Box Domo 10

2

230

DOMO15

Single Box Domo 15

3

230

DL105

Single Box Domo 105

4

230

DL125

Single Box Domo 125

5

85

DOC7

Mini Box Doc7

6

جنس مخزن ایستگاه ‏ها، پلی اتیلن می ‏باشد.

ایستگاه ‏های پمپاژ تک ‏فاز فوق، دارای خازن، حفاظت الکتریکی و فلوتر می‏ باشند.

 

لیست قیمت هایدرووار (Hydrovar)

مارک Lowara ، ساخت ایتالیا

نوع منبع تغذیه

قدرت(KW)

مدل

ردیف

تک فاز

 1.5

 HV 2.1

1

تک ‏فاز

2.2

HV 2.2

2

سه‏ فاز

2.2

HV 3.2

3

سه‏ فاز

3

HV 3.3

4

سه‏ فاز

4

HV 3.4

5

سه ‏فاز

5.5

HV 3.5

6

سه ‏فاز

7.5

HV 3.7

7

سه ‏فاز

11

HV 3.11

8

سه‏ فاز

15

HV 3.15

9

سه ‏فاز

18.5

HV 3.18

10

سه ‏فاز

22

HV 3.22

11

سه ‏فاز

30

HV 3.30-W

12

سه ‏فاز

37

HV 3.37-W

13

سه ‏فاز

45

HV 3.45-W

14

تذکر:

ردیف‏ های 1 تا 8 به همراه Label ، PTC و ترمینال‏ های مربوطه و بست جهت نصب می‏ باشند. موارد 9 تا 11 بدون بست می‏ باشند.

موارد 12 تا 14 جهت نصب بر روی دیوار می‏ باشند.

 

 

لیست قیمت پمپ لوارا  LOWARA سری HM ساخت ایتالیا

تاریخ بروزرسانی  94/01/01

ردیف

مدل

قدرت (kw)

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m3/h)

دهانه خروجی (اینچ)

1

3HM04P 05M

0.5

45.5

4.2

1”

2

3HM05P 07M

0.75

58.4

4.2

1”

3

3HM06P 09M

0.95

70.2

4.2

1”

4

3HM08S 07T

0.75

60.5

4.4

1”

5

3HM09S 11T

1.1

68.5

4.4

1”

6

3HM17S 15T

1.5

128.3

4.4

1”

7

3HM19S 22T

2.2

144.2

4.4

1”

8

3HM21S 22T

2.2

159.1

4.4

1”

9

3HM04P 07M

0.75

47.6

7.2

1”

10

5HM05P 09M

0.95

59.4

7.2

1”

11

5HM06P 11M

1.1

72

7.2

1”

12

5HM06P 15T

1.5

73.8

7.2

1”

13

5HM08S 09M

0.95

58.8

8.5

1”

14

5HM09S 11M

1.1

66.9

8.5

1”

15

5HM10S 15M

1.5

74.7

8.5

1”

16

5HM10S 15T

1.5

75.5

8.5

1”

17

5HM11S 15M

1.5

82

8.5

1”

18

5HM11S 15T

1.5

83

8.5

1”

19

10HM05S 22T

2.2

60.6

14

1 ¼”

20

10HM06S 22T

2.2

72.4

14

1 ¼”

قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.

جنس پروانه مدلهای دارای حرف P نوریل و جنس مدل هایS کاملا استنلس استیل می باشند.

مدل های دارای حرف T سه فاز و مدل های دارای حرف M تکفاز می باشند.

 

لیست قیمت الکتروپمپ لوارا  سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

تاریخ بروزرسانی  94/01/01

ردیف

مدل

توان

(HP)

حداکثر فشار(m)

آبدهی(m3/h) 2.4

آبدهی(m3/h) 1.5

آبدهی(m3/h) 0.7

ورودی/خروجی (اینچ)

مدل مشابه قدیم

1

1SV22F11T

1.5

134.6

63.5

118.1

134.1

1

-

2

1SV30F15T

2

181.7

83.9

160.1

181.3

1

-

 

4.4

3

1.8

 

3

3SV06F05T

0.75

44

18.5

34.3

41.6

1

SV205

4

3SV07F07T

1

52

24.6

42.5

50

1

SV206

5

3SV08F07T

1

60

27.5

48.1

57

1

SV207

6

3SV09F11T

1.5

68

31.6

54.6

64.5

1

SV208

7

3SV10F11T

1.5

76

34.5

60.2

71.3

1

SV209

8

3SV11F11T

1.5

82

37.4

65.7

78

1

SV209-211

9

3SV12F11T

1.5

90

40.1

71.1

84.5

1

SV211

10

3SV13F15T

2

98

45.6

79.2

93

1

SV212

11

3SV16F15T

2

120

54.2

95.8

113

1

SV214

12

3SV19F22T

3

145

67

116

137

1

SV216-218

13

3SV21F22T

3

160

73.6

128

151.4

1

SV220

14

3SV25F22T

3

189

84.8

150

179

1

SV222

15

3SV27F30T

4

205

94.4

164

194

1

SV224

16

3SV29F30T

4

219

100.2

175.7

208

1

-

17

3SV31F30T

4

234

106

186

222

1

-

18

3SV33F30T

4

248

111

197

236

1

-

 

8.5

6

3

 

19

5SV05F07T

1

38

17.1

28.2

35.5

1 ¼

-

20

5SV06F11T

1.5

45.3

20.3

33.9

42.8

1 ¼

-

21

5SV07F11T

1.5

53

23.1

39.1

49.5

1 ¼

SV407

22

5SV08F11T

1.5

60

25.8

44.1

56.2

1 ¼

SV408

23

5SV09F15T

2

68

30.2

50.6

64

1 ¼

SV409

24

5SV11F15T

2

82

35.6

60.7

77.5

1 ¼

SV411

25

5SV13F22T

3

98

43.5

72.6

92.8

1 ¼

SV413

26

5SV14F22T

3

106

46.3

77.8

99.6

1 ¼

SV414

27

5SV16F22T

3

120

51.8

87.8

113.1

1 ¼

SV416

26

5SV18F30T

4

136

59.5

99.9

128

1 ¼

SV418

29

5SV21F30T

4

158

67.6

114.9

148.3

1 ¼

SV420

30

5SV23F40T

5.5

175

78.2

129.6

165.1

1 ¼

SV422

31

5SV25F40T

5.5

190

84.1

140.1

178.9

1 ¼

SV424

32

5SV28F40T

5.5

211

92.7

155.5

199.4

1 ¼

-

33

5SV30F55T

7.5

227

101.5

168.5

214.8

1 ¼

-

34

5SV33F55T

7.5

250

110.3

184.2

235.5

1 ¼

-

 

14

10.2

6

 

35

10SV05F22T

3

60

29

44.9

54.7

1 1/2

-

36

10SV06F22T

3

72

33.9

53.1

65

1 1/2

SV805

37

10SV07F30T

4

83.6

39.8

62.1

76.2

1 1/2

SV806

38

10SV08F30T

4

95.3

44.5

70.2

86.5

1 1/2

-

39

10SV09F40T

5.5

109

52.1

80

97.5

1 1/2

SV808

40

10SV10F40T

5.5

120

57.2

88.2

107.9

1 1/2

SV809

41

10SV13F55T

7.5

157

74.3

116.4

142.7

1 1/2

SV811

42

10SV15F55T

7.5

180

83.9

132.8

163.4

1 1/2

SV812

43

10SV17F75T

10

205

98.8

154.7

188.5

1 1/2

SV814

44

10SV18F75T

10

218

104

163.2

199.1

1 1/2

SV816

45

10SV20F75T

10

240

114.3

180.2

220.3

1 1/2

-

46

10SV21F110T

15

253

127.5

195

235.5

1 1/2

-

 

24

16.2

10.2

 

47

15SV04 F40T

5.5

58.4

28.7

46.3

53.1

2

-

48

15SV05F40T

5.5

72

34.9

57.1

65.8

2

 SV1604

49

15SV06F55T

7.5

90

44.2

69.9

79.4

2

SV1605

50

15SV07F55T

7.5

103

50.5

80.6

91.9

2

SV1606

51

15SV08F75T

10

120

60.6

94.9

108

2

SV1607

52

1515SV09F75T

10

135

67.4

106.1

121

2

SV1608

53

15SV11F110T

15

165

84.7

131.1

148.5

2

SV1610

54

15SV13F110T

15

195

98.6

153.7

174.5

2

SV1612

55

15SV15 F150T

20

222

118.8

181.7

204.8

2

-

56

15SV17F150T

20

252

133.6

205

231.4

2

SV1614-1615

 

29

21

14

 

57

22SV05F55T

7.5

76

28.8

55.6

67.9

2

-

58

22SV06F75T

10

93.2

42.6

72.4

85.7

2

-

59

22SV07F75T

10

108.5

48.8

83.7

99.4

2

-

60

22SV08F110T

15

124.6

58.2

97.7

115.2

2

-

61

22SV09F110T

15

140.1

64.8

109.3

129.2

2

-

62

22SV10F110T

15

155.4

71.3

120.9

143.1

2

-

63

22SV10N110T

15

155.4

71.3

120.9

143.1

2

-

64

22SV14F150T

20

216.6

100.6

170.4

200.9

2

-

65

22SV17F185T

25

263.5

123.2

207.8

244.7

2

-

66

22SV17N185T

25

263.5

123.2

207.8

244.7

2

-

 

 

 

 

40

30

18

 

 

67

33SV2G55T

7.5

47.8

29.9

39

44.1

2 1/2

-

68

33SV3/2AG55T

7.5

57.7

29.6

44

53.8

2 1/2

-

69

33SV3/2AN55T

7.5

57.7

29.6

44

53.8

2 1/2

-

70

33SV3G75T

10

71.5

44.6

58

66

2 1/2

-

71

33SV4/2AG75T

10

82

47.2

66

77

2 1/2

-

72

33SV4/1AG110T

15

88.9

55.1

73

83

2 1/2

-

73

33SV4G110T

15

95.9

63.1

80

90

2 1/2

-

74

33SV5/2AG110T

15

106

63

85

100

2 1/2

-

75

33SV5/1AG110T

15

112.7

70

92

105

2 1/2

-

76

33SV5G150T

20

120.4

80.5

101

113

2 1/2

-

77

33SV6/2AG150T

20

131.2

81.2

108

125

2 1/2

-

78

33SV6G150T

20

145.6

96.1

121

137

2 1/2

-

79

33SV7/2AG150T

20

156

98.2

128

147

2 1/2

-

80

33SV7G185T

25

170.3

113.3

142

160

2 1/2

-

81

33SV7N185T

25

170.3

113.3

142

160

2 1/2

-

82

33SV8/1AG185T

25

187.4

121.7

156

177

2 1/2

-

83

33SV8G220T

30

194.1

128

161

182

2 1/2

-

84

33SV8N220T

30

194.1

128

161

182

2 1/2

-

85

33SV9G220T

30

216.8

143.7

181

204

2 1/2

-

86

33SV10/2AG220T

30

226.4

143.9

186

213

2 1/2

-

87

33SV10G300T

40

241.8

162.2

203

228

2 1/2

-

88

33SV10 N300T

40

241.8

162.2

203

228

2 1/2

-

89

33SV11/2AG300T

40

252

163.7

211

240

2 1/2

-

90

33SV11G300T

40

265.7

176.9

222

250

2 1/2

-

91

33SV13/1AN300T

40

306.9

202.4

274

290

2 1/2

-

 

60

40

25

 

92

46SV2G75T

10

52.6

25.1

41.7

47.7

3

-

93

46SV3G110T

15

80.8

40.7

65

73

3

-

94

46SV4G150T

20

107.3

55.9

87

98

3

-

95

46SV5G185T

25

134.5

71.5

110

123

3

-

96

46SV6/2AN220T

30

143.7

73.4

122

138

3

-

97

46SV8G300T

40

213.1

112.6

175

196

3

-

98

46SV8N300T

40

213.1

112.6

175

196

3

-

99

46SV13/2AG450T

60

332.5

175

277

312

3

-

100

46SV13/2AN450T

60

332.5

175

277

312

3

-

 

85

60

36

 

101

66SV1/1AN40T

5.5

23.8

8.3

16.6

20.7

4

-

102

66SV3/1AG150T

20

84.7

44

65

76

4

-

103

66SV4/2AG185T

25

108.9

52.8

82

97

4

-

104

66SV4G220T

30

121.6

70.8

96

110

4

-

 

 

 

 

120

85

54

 

-

105

92SV3G220T

30

102.2

46.3

69

84

4

-

106

92SV4G300T

40

133.1

62.5

92

112

4

-

107

92SV7/2AN450T

60

216.8

96.7

152

184

4

-

 

 قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.

 

 

بازگشت به صفحه محصولات

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram