لیست قیمت اینورتر LS - قیمت اینورتر ال اس

لیست قیمت اینورتر LS

 قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.

قیمت اینورتر ال اس 

 

مدلولتاژ ورودیتوانkWقیمت(ريال)
قیمت اینورتر ال اس IE5   
SV001IE5-1220V0.1          2,600,000
SV002IE5-1220V0.2          2,900,000
SV004IE5-1220V0.37          3,100,000
SV001IE5-1C220V0.1          2,900,000
SV002IE5-1C220V0.2          3,100,000
SV004IE5-1C220V0.37          3,450,000
قیمت اینورتر ال اس IC5
SV004IC5-IF220V0.37          3,900,000
SV008IC5-1F220V0.75          4,400,000
SV015IC5-1F220V1.5          5,200,000
SV022IC5-1F220V2.2          6,700,000
قیمت اینورتر ال اس IG5A
SV004IG5A-2220V0.37          5,300,000
SV008IG5A-2220V0.75          5,600,000
SV015IG5A-2220V1.5          6,700,000
SV0022IG5A-2220V2.2          7,800,000
SV037IG5A-2220V3.7        11,200,000
SV004IG5A-4380V0.37          5,800,000
SV008IG5A-4380V0.75          6,500,000
SV015IG5A-4380V1.5          8,350,000
SV022IG5A-4380V2.2          9,000,000
SV040IG5A-4380V4        12,750,000
SV055IG5A-4380V5.5        15,700,000
SV075IG5A-4380V7.5        19,350,000
SV110IG5A-4380V11        20,700,000
SV150IG5A-4380V15        24,300,000
SV185IG5A-4380V18.5        32,600,000
SV220IG5A-4380V22        36,000,000
قیمت اینورتر ال اس IS5
SV008IS5-4380V0.75        11,200,000
SV015IS5-4380V1.5        12,300,000
SV022IS5-4380V2.2        14,100,000
SV037IS5-4380V3.7        15,800,000
SV055IS5-4380V5.5        17,700,000
SV075IS5-4380V7.5        22,000,000
SV110IS5-4380V11        29,400,000
SV150IS5-4380V15        34,300,000
SV185IS5-4380V18.5        39,600,000

 

مدلولتاژ ورودیتوانkWقیمت(ریال)
قیمت اینورتر ال اس IS5
SV220IS5-4380V2245,300,000
SV300IS5-4380V30       58,100,000.00
SV370IS5-4380V37       73,000,000.00
SV450IS5-4380V45       85,400,000.00
SV550IS5-4380V55     106,900,000.00
SV750IS5-4380V75     120,900,000.00
قیمت اینورتر ال اس IP5A
SV055IP5A-4380V5.5       17,200,000.00
SV075IP5A-4380V7.5       21,300,000.00
SV110IP5A-4380V11       26,300,000.00
SV150IP5A-4380V15       31,900,000.00
SV185IP5A-4380V18.5       37,200,000.00
SV220IP5A-4380V22       43,500,000.00
SV300IP5A-4380V30       53,200,000.00
SV370IP5A-4380V37       66,600,000.00
SV450IP5A-4380V45       77,400,000.00
SV550IP5A-4380V55       93,000,000.00
SV750IP5A-4380V75     108,900,000.00
SV900IP5A-4380V90     137,100,000.00
SV1100IP5A-4380V110     147,000,000.00
SV1320IP5A-4380V132     173,800,000.00
SV1600IP5A-4380V160     205,000,000.00
SV2200IP5A-4380V220     255,600,000.00
SV2800IP5A-4380V280     290,400,000.00
SV3150IP5A-4380V315     487,700,000.00
SV3750IP5A-4380V375     580,900,000.00
SV4500IP5A-4380V450     731,700,000.00
قیمت اینورتر ال اس IV5
SV055IV5-4380V5.5       20,500,000.00
SV075IV5-4380V7.5       26,200,000.00
SV110IV5-4380V11       35,000,000.00
SV150IV5-4380V15       41,800,000.00
SV185IV5-4380V18.5       46,400,000.00
SV220IV5-4380V22       55,700,000.00

 

SV300IV5-4380V30          63,900,000
SV370IV5-4380V37          80,100,000
SV450IV5-4380V45          90,600,000
SV550IV5-4380V55        110,000,000
SV750IV5-4380V75        139,400,000
SV900IV5-4380V90        215,900,000
SV1100IV5-4380V110        260,200,000
SV1320IV5-4380V132        295,100,000
SV1600IV5-4380V160        334,600,000
SV2200IV5-4380V220        422,300,000
قیمت اینورتر ال اس IV5(MD)
SV022IV5-4DB(MD)380V2.2          16,700,000
SV037IV5-4DB(MD)380V3.7          18,600,000
SV055IV5-4DB(MD)380V5.5          20,500,000
SV075IV5-4DB(MD)380V7.5          26,000,000
SV110IV5-4DB(MD)380V11          35,000,000
SV150IV5-4DB(MD)380V15          41,800,000
SV185IV5-4DB(MD)380V18.5          46,400,000
SV220IV5-4DB(MD)380V22          55,700,000
قیمت اینورتر ال اس IS7
SV0008IS7-4380V0.75          12,100,000
SV0015IS7-4380V1.5          13,100,000
SV0022IS7-4380V2.2          15,000,000
SV0037IS7-4380V3.7          16,600,000
SV0055IS7-4380V5.5          18,600,000
SV0075IS7-4380V7.5          22,900,000
SV0110IS7-4380V11          30,300,000
SV0150IS7-4380V15          35,200,000
SV0185IS7-4380V18.5          41,800,000
SV0220IS7-7380V22          48,700,000
SV0300IS7-4380V30          61,500,000
SV0370IS7-4380V37          78,500,000
SV0450IS7-4380V45          89,700,000
SV0550IS7-4380V55        112,300,000
SV0750IS7-4380V75        127,600,000
SV900IS7-4380V90        157,900,000

 

SV1100IS7-4380V110    197,300,000
SV1320IS7-4380V132    225,300,000
SV1600IS7-4380V160    246,300,000
قیمت اینورتر ال اس IV5-MRL
SV075IV5-4MRL380V7.5      30,600,000
SV110IV5-4MRL380V11      39,500,000
SV150IV5-4MRL380V15      49,940,000
SV220IV5-4MRL380V22      62,700,000

 

SV-IC5 Mod Bus1,150,000
SV-IG5 Remote Cable 2M960,000
SV-IG5 Remote Cable 3M1,060,000
SV-IG5 Remote Cable 5M 1,265,000
SV-IG5A Remote Cable 2M990,000
SV-IG5A Remote Cable 3M1,050,000
SV-IG5A Remote Cable 5M1,300,000
SV-IS5/IP5 Remote Cable 2M810,000
SV-IS5/IP5 Remote Cable 3M930,000
SV-IS5/IP5 Remote Cable 5M960,000
SV-IS5 SUB-BOARD A960,000
SV-IS5 SUB-BOARD B2,640,000
SV-IS5 SUB-BOARD  C2,860,000
SV-IS5  MMC1,540,000
SV-IS5  RS4851,760,000
SV-IS5 MODBUS2,640,000
SV-IS5  DEVICENET2,860,000
SV-IS5  F-NET2,650,000
SV-IS5  PROFIBUS4,120,000
SV-IV5  ELO2,420,000
SV150DBU-45,610,000
SV220DBU-46,070,000
SV037DBU-414,600,000
SV075DBU-419,030,000
SV-IP5/IV5  RS485-Modbus  RTU2,860,000
INV,ENCODER OPTION SV-IS72,800,000
OPTION  ISOLATION I/O , SV-IS75,600,000
OPTION  EXTENSION I/O , SV-IS77,040,000
OPTION  PROFIBUS-DP , SV-IS79,570,000
OPTION PLC,SV -IS76,440,000
OPTION RNET,SV-IS75,600,000
OPTION MODBUS TCP,SV-IS75,830,000
OPTION CANopen,SV-IS76,380,000
OPTION  DEVICENET,SV-IS75,830,000
OPTION  LONWORKS,SV-IS76,430,000

 

SV004iG5A-4EN380V A C0.37KW6,650,000
SV008iG5A-4EN380V A C0.75KW7,500,000
SV015iG5A-4EN380V A C1.5KW9,250,000
SV022iG5A-4EN380V A C2.2KW9,950,000
SV040iG5A-4EN380V A C4KW13,650,000
  • RSS
  • افراد آنلاين : ‌127

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط

فکس 43856936-021

info[at]famco.co.ir

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram
LiveZilla Live Help