لیست قیمت بیمتال هیوندای
name:46.png size:86.16 KB

لیست قیمت بیمتال

قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید. 

نوع کالاکد فنیقیمت (ریال)
رله حرارتي (بيمتال) 0/12 تا 0/18 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  0.18 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 0/18 تا 0/26 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  0.26 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 0/25 تا 0/35 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  0.35 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 0/34 تا 0/5 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  0.5 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 0/5 تا 0/7 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  0.7 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 0/6 تا 0/9 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  0.9 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 0/8 تا 1/2 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  1.2 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 1/1 تا 1/6 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K 1.6 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 1/5 تا 2/1 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  2.1 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 2 تا 3 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  3 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 2/8 تا 4/2 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  4.2 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 3 تا 5 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  5 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 4 تا 6 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  6 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 5/6 تا 8آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  8 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 7 تا 10 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  10 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 9 تا 13 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  13 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 12 تا 18آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  18 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 16 تا 22 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپرHiTH22K  22 S          279,500
رله حرارتي (بيمتال) 7 تا 10 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K  10 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 9 تا 13 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K  13 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 12 تا 18 آمپر جهت كنتاكتور32 و 40 آمپرHiTH40K  18 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 16 تا 22 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K  22 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 18 تا 26 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K  26 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 24 تا 32 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپرHiTH40K  32 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور32 و 40 آمپرHiTH40K  40 S          436,800
رله حرارتي (بيمتال) 18 تا 26 آمپر جهت كنتاكتور  50 آمپرHiTH50K  26 S          495,300
رله حرارتي (بيمتال) 24 تا 32 آمپر جهت كنتاكتور  50 آمپرHiTH50K  32 S          495,300
رله حرارتي (بيمتال) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور  50 آمپرHiTH50K  40 S          495,300
رله حرارتي (بيمتال) 36 تا 50 آمپر جهت كنتاكتور  50 آمپرHiTH50K  50S          495,300
رله حرارتي (بيمتال) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K  40 S          650,000
رله حرارتي (بيمتال) 36 تا 50 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K  50 S          650,000
رله حرارتي (بيمتال) 45 تا 65 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K  65 S          650,000
رله حرارتي (بيمتال) 60 تا 80 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K  80 S          650,000
رله حرارتي (بيمتال) 70 تا 90 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپرHiTH90K  90 S          650,000
رله حرارتي (بيمتال) 48 تا 80 آمپر جهت كنتاكتور 110 الي 130 آمپرHiTH130K  80 S       1,209,000
رله حرارتي (بيمتال) 78 تا 130 آمپر جهت كنتاكتور 110 الي 130 آمپرHiTH130K  130 S       1,362,400
رله حرارتي (بيمتال) 78 تا 130 آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپرHiTH220K  130 S       1,643,200
رله حرارتي (بيمتال) 108 تا 180آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپرHiTH220K  180 S       1,643,200
رله حرارتي (بيمتال) 132 تا 220 آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپرHiTH220K  220 S       1,643,200
رله حرارتي (بيمتال) 132 تا 220 آمپر جهت كنتاكتور 260 الي 300 آمپرHiTH300K  220 S       2,102,100
رله حرارتي (بيمتال) 180 تا 300 آمپر جهت كنتاكتور 260 الي 300 آمپرHiTH300K  300 S       2,102,100
رله حرارتي (بيمتال) 180 تا 300 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپرHiTH500K  300 S       3,057,600
رله حرارتي (بيمتال) 240 تا 400 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپرHiTH500K  400 S       3,057,600
رله حرارتي (بيمتال) 300 تا 500 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپرHiTH500K  500 S       3,057,600
رله حرارتي (بيمتال) 378 تا 630 آمپر جهت كنتاكتور 630 الي 800 آمپرHiTH800K  630 S       5,183,100
رله حرارتي (بيمتال) 480 تا 800 آمپر جهت كنتاكتور 630 الي 800 آمپرHiTH800K  800 S       5,183,100
پايه بيمتال (رابط) تيپ كوچك جهت بيمتالهاي 22 آمپرTHMB  22S          131,300
پايه بيمتال (رابط) تيپ متوسط جهت بيمتالهاي 40 آمپرTHMB  40S          170,300
پايه بيمتال (رابط) براي كنتاكتور 50 آمپرTHMB  50S          182,000
پايه بيمتال (رابط) تيپ بزرگ جهت بيمتالهاي 90 آمپرTHMB  90S          224,900

 

 

بازگشت به صفحه محصولات
  • RSS
  • افراد آنلاين : ‌127

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط

فکس 43856936-021

info[at]famco.co.ir

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram
LiveZilla Live Help