> Famco - لیست قیمت ژنراتور - قیمت دیزل ژنراتور - فروش ژنراتور
لیست قیمت ژنراتورلیست قیمت ژنراتور - قیمت دیزل ژنراتور - فروش ژنراتور
name:293.jpg size:32.54 KB

لیست قیمت ژنراتور

لیست قیمت ژنراتور - قیمت دیزل ژنراتور - فروش ژنراتور

گروه صنعتی فامکو، بزرگترین واردکننده و تامین کننده ژنراتور، دیزل ژنراتور، و موتور برق در ایران، آمادگی خود را در زمینه ارائه پیشنهادات فنی و مالی، اعم از ارزی و ریالی به مشتریان گرامی اعلام می نماید. آنچه در ادامه خواهید یافت عبارت است از قیمت ژنراتور مکالته، قیمت ژنراتور استریم، قیمت ژنراتور لینز، قیمت ژنراتور استمفورد 

 

ژنراتور - دیزل ژنراتور

 

 95/06/17 تاریخ بروزرسانی

 

لوگو استریم

آلترناتور تکفاز سری ST

ردیف

شرح کالا

KW

KVA

قیمت (ريال)

1

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

3

3.75

5,000,000

2

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

5

6.25

7,300,000

3

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

7.5

9.4

7,500,000

4

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

10

12.5

9,500,000

5

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

12

15

10,500,000

6

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

15

18.75

12,000,000

7

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

20

25

12,500,000

8

ژنراتور تکفاز استریم مدل ST

24

30

13,500,000

 

لوگو استریم

آلترناتور سه فاز سری STC

ردیف

شرح کالا

KW

KVA

قیمت (ریال)

1

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

3

3.75

5,500,000

2

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

5

6.25

7,800,000

3

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

7.5

9.4

8,100,000

4

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

10

12.5

10,000,000

5

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

12

15

11,000,000

6

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

15

18.75

12,500,000

7

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

20

25

13,000,000

8

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

24

30

14,000,000

9

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

30

37.5

20,500,000

10

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

40

50

21,500,000

11

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

50

62.5

24,000,000

12

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

60

75

25,500,000

 

 

قیمت ژنراتور STAMFORD POWER ساخت کشور چین

ردیف

شرح کالا

KW

KVA

قیمت (ریال)

1

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

6.5

8.1

16,700,000

2

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

8

10

16,800,000

3

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

9.6

12

17,500,000

4

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

12.8

15

19,000,000

5

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

12

16

20,000,000

6

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

16

20

21,500,000

7

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

18

22

22,500,000

8

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

22

27

25,000,000

9

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

24

30

28,000,000

10

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

25

31.3

28,500,000

11

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

30

37.5

31,500,000

12

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

32

40

32,500,000

13

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

34

42.5

33,500,000

14

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

40

50

39,000,000

15

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

48

60

42,500,000

16

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

58

72.5

45,000,000

17

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

68

85

49,000,000

18

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

80

100

59,000,000

19

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

91

114

60,000,000

20

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

93

117

62,500,000

21

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

94

118

63,000,000

22

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

100

125

65,000,000

23

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

112

140

66,000,000

24

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

120

150

71,000,000

25

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

128

160

73,000,000

26

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

140

175

82,500,000

27

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

145

181

83,000,000

28

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

160

200

85,000,000

29

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

200

250

102,500,000

30

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

240

300

127,500,000

31

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

260

325

130,000,000

32

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

304

380

140,000,000

33

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

360

450

187,000,000

34

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

400

500

211,000,000

35

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

480

600

230,000,000

36

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

536

670

300,000,000

 

لوگو مکالته 

لیست قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور ایتالیا

ردیف

شرح کالا

KW

KVA

قیمت (ریال)

1

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

1.7

2.1

5,800,000

2

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

4.4

5.5

8,500,000

3

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

5.2

6.5

10,500,000

4

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

5.6

7

11,000,000

5

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

7

8.5

11,500,000

6

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

8

10

12,500,000

7

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

9.6

12

14,000,000

8

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

14

17.5

41,500,000

9

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

16

20

42,500,000

10

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

20

25

45,000,000

11

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

24

30

48,000,000

12

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

28

35

51,000,000

13

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

32

40

55,000,000

14

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

40

50

60,000,000

15

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

48

60

64,000,000

16

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

56

70

69,000,000

17

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

68

85

88,000,000

18

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

84

105

98,000,000

19

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

104

130

103,000,000

20

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

120

150

112,500,000

21

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

144

180

132,000,000

22

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

160

200

135,000,000

23

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

180

225

140,000,000

24

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

200

250

155,000,000

25

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

240

300

170,000,000

26

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

280

350

190,000,000

27

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

320

400

255,000,000

28

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

360

450

275,000,000

29

ژنراتور سه فاز مکالته مدل ECO

400

500

281,000,000

30

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

440

550

315,000,000

31

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

496

620

360,000,000

32

ژنراتور سه فاز طرح استمفورد SLG

544

680

365,000,000

 

 

لوگو لینز

لیست قیمت ژنراتور لینز ساخت کشور ایتالیا

ردیف

شرح کالا

KW

KVA

قیمت (ریال)

1

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

5

6.5

21,500,000

2

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

6.5

8

22,000,000

3

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

8

10

23,500,000

4

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

12.8

16

32,000,000

5

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

16

20

35,000,000

6

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

17.6

22

38,000,000

7

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

40

50

55,000,000

8

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

48

60

57,600,000

9

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

68

85

80,000,000

10

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

80

100

88,000,000

11

ژنراتور سه فاز استریم مدل STC

120

150

102,000,000

 

 

لیست قیمت ژنراتور لروی سومر Leroy Somer

ژنراتور

برند

تیپ

توان دائم KW

توان دائم Kva

ژنراتور لروی سومر

Leroy Somer

LSA 44.2 VS45

 84

105

ژنراتور لروی سومر

Leroy Somer

LSA 46.2 M3

144 

180

ژنراتور لروی سومر

Leroy Somer

LSA 47.2 S4

328 

410

ژنراتور لروی سومر

Leroy Somer

LSA 47.2 M7

400 

500

ژنراتور لروی سومر

Leroy Somer

LSA 51.2 S55

 1488

1860

 

 

بازگشت به صفحه محصولات

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری اداری سعدی

طبقه 6، واحد 617

اطلاعات تماس

مرکزی 33113377-021 سی خط
دفتر فروش 72-44997470-021
دفتر فروش 88-44997986-021

فکس 43856936-021

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

twitter facebook linkedin google plus instagram