بازگشت به صفحه محصولات

لوله دريپردار Eurodrip
Netafim Irri Tube

 لوله دريپردار Eurodrip

لوله قطره چکاندار GR

لوله دريپردار Eurodrip 

 

 • مناسب برای سیستمهای قطره ای در انواع باغات
 • سایز لوله ها: 20,16 میلیمتر
 • دبی لوله 1.7L/h, 2.2 L/h, 4.5 L/h, 7.5 L/h :16mm
 • دبی لوله 1.5L/h, 2.5 L/h, 3.8 L/h, 8 L/h :20mm
 • فواصل استاندارد نصب قطره چکانها

10,15,20,25,30,33,40,50,60,75,80,100,120,150,200cm

 • حداقل فیلتراسیون مورد نیاز 120 مش     

لوله دريپردار Eurodrip 

 

لوله قطره چکاندار PC2

لوله دريپردار Eurodrip

 

 • مناسب برای سیستمهای قطره ای روی سطحی ومخصوصاً زیرسطحی

در تاکستانها، فضاهای سبز، باغات، مزارع پنبه

 • سایز لوله ها: 20,18,16 میلیمتر
 • دبی قطره چکانها در لوله 1.3L/h, 2.2L/h,3.8L/h:16mm
 • فواصل استاندارد نصب قطره چکانها:

15,20,25,30,33,40,50,60,75,80,90,100,120,150,200cm

 • حداقل فیلتراسیون مورد نیاز مش 120-150 مش

لوله دريپردار Eurodrip

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری-اداری سعدی

طبقه ۶، واحد۶۰۸

اطلاعات تماس

۰۲۱ - تلفــن : ۳۳۱۱۳۳۷۷

(سی خط)

۰۲۱ - فاکس : ۳۳۹۴۸۲۵۷

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

صفحه دوستداران فامکو

facebook page