آبپاش زراعی ضربه ای

 فامکوآبپاش زراعی ضربه ای با شعاع پاشش کم

فامکو آبپاش زراعی ضربه ای با شعاع پاشش متوسط

آبپاش زراعی ضربه ای با شعاع پاشش زیادفامکو

 

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری-اداری سعدی

طبقه ۶، واحد۶۰۸

اطلاعات تماس

۰۲۱ - تلفــن : ۳۳۱۱۳۳۷۷

(سی خط)

۰۲۱ - فاکس : ۳۳۹۴۸۲۵۷

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

صفحه دوستداران فامکو

facebook page