بازگشت به صفحه محصولات

تصاویر سیستم آبیاری
Irrigation System

 

تصاویر سیستم آبیاری

 

سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  

 

سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  

 

سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  

 

سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه  سیستم آبیاری گلخانه

 

  سیستم آبیاری گلخانه

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری-اداری سعدی

طبقه ۶، واحد۶۰۸

اطلاعات تماس

۰۲۱ - تلفــن : ۳۳۱۱۳۳۷۷

(سی خط)

۰۲۱ - فاکس : ۳۳۹۴۸۲۵۷

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

صفحه دوستداران فامکو

facebook page