بازگشت به صفحه محصولات

سیستم گرمایش گلخانه
Heating System

سیستم گرمایش

 
 
تعرفه گاز جهت محاسبه هزینه مصرف 
 
سازه گلخانه
 
سازه گلخانه
 
سازه گلخانه
 
 
 

مبانی افت انرژی

گرما را بر اساس واحد حرارتی انگلستان (BTU ) اندازه گیری می کنند که بنا به تعریف ، عبارتست از مقدار گرمایی که لازم است تا دمای یک پوند آب را 1درجه فارنهایت افزایش دهد. وقتی مقدار عددی گرما برحسب واحد BTU بزرگ است مانند آنچه به هنگام گرم کردن گلخانه رخ میدهد. استفاده از قوه اسب(HP) که واحد بزرگتری است آسانتر میباشد، یک اسب بخار برابر  btu33475 است. برای تبدیل BTU به اسب بخار باید آنرا بر 33475 تقسیم کرد. در سیستم متریک، یک کالری(CAL) عبارتست از مقدار گرمایی که لازمست تا دمای یک گرم آب را یک درجه سانتیگراد افزایش دهد. یک کیلو کالری معادل 1000 کالری یا  BTU96/3 است. در واحدهای بین المللی از ژول(J) که معادل 239/0 کالری یا  BTU 00095/0  است استفاده میشود متقابلاً یک btu معادل 252 کالری یا 1055 ژول میباشد. یک وات نیز معادل یک ژول بر ثانیه است. مقدار حرارت لازم برای گرم کردن گلخانه معادل گرمای اتلاف شده است. بخش بیشتر گرما از طریق رسانایی یا هدایت (CONDUCTION) از پوشش گلخانه ها از دست میرود. خاصیت رسانایی مواد مختلف مانند قابها، گالوانیزه، آلومینیم ، شیشه ها ، پلی اتیلن و دیوارهای  از جنس پنبه نسوز متفاوت است و اساس سنجش آن سرعتی است که این مواد حرارت را از محیط گرم داخلی به محیط سرد خارجی منتقل می کنند گلخانه ای که از یک لایه پلی اتیلن پوشیده شده است .

وقتی دمای محیط خارج c ° 2 / 17 کمتر از داخل است، میزان اتلاف گرما در هر ساعتBTU 2 /1 از هر متر مربع از سطح پوشش آن خواهد بود.

اگر لایه دومی از پلی اتیلن بعنوان پوشش اضافه کنیم فقط BTU7 /0 حرارت اتلاف خواهد شد بدین ترتیب میتوان حدود 40% از اتلاف گرما را کاهش داد

طریقه دیگر اتلاف گرما ، نفوذ تدریجی هوا است . شکاف های موجود در بین قطعات یا پوشش سازه، اطراف تهویه ها و درب ها و پنجره ها اجازه خروج هوای گرم و ورود هوای سرد را میدهند. تصور عموم بر آن است که هوای داخل یک گلخانه با دو پوشش پلی اتیلن دو لایه ای هر 60 دقیقه یکبار یک گلخانه با پوشش فایبرگلاس فشرده مسطح یا شیشه ای هر 40 دقیقه یکبار از دست میرود. در گلخانه های شیشه ای که ساختار محکمی دارند حدود 10% کل گرما از طریق نفوذ تدریجی هوا اتلاف میشود.

سومین طریق اتلاف گرما در گلخانه ها تشعشع یا تابش است. اجسام گرم انرژی تشعشعی از خود متصاعد میسازند، این تشعشعات بدون آنکه موجب گرم شدن قابل توجه هوا شوند از آن عبور میکنند و به اجسام سرد میرسند و آنها را گرم میکنند.

شیشه،پلاستیک وینیل ، فایبرفشرده مسطح و آب تقریباً مانع عبور انرژی تشعشعی میشوند و اجازه نمی دهند گرمای تابشی به سهولت از آنها عبور کند درحالیکه پلی اتیلن این خاصیت را ندارد، گلخانه های پلی اتیلنی مقدار قابل توجهی گرما بصورت تابش از دست داده و این گرما به اجسام سردتر واقع دربیرون منتقل میشود اما تشکیل لایه ای رطوبت بر روی پلی اتیلن بصورت مانع عمل میکند. 

 

محاسبه افت حرارتی

مقدمه :

برای محاسبه میزان افت حرارت ( وبه عبارت دیگر مقدار گرمای لازم برای تأمین دمای مورد نیاز ) گلخانه لازم است ابتدا عوامل موثر بردمای هوای گلخانه شناسائی گردند . دمای هوای گلخانه متأثر از یک سری تبادل افت حرارت به شرح زیر می باشد:

- انتقال حرارت ناشی از تابش خورشید

- انتقال حرارت در اثر ورود هوای لازم برای تهویه

- انتقال حرارت دراثر نفوذ هوای خارج از طریق منافذ گلخانه

- انتقال حرارت بین هوای داخل گلخانه و زمین

- انتقال حرارت ناشی از فعالیت بیولوژیکی گیاه

- انتقال حرارت در اثر بازتاب گرمای هوای داخل گلخانه به آسمان

- تولید حرارت ناشی از دستگاه ها سیستمهای روشنایی و فعالیت افراد

- تولید حرارت بوسیله سیستم های حرارتی

 

با توجه به اینکه محاسبه افت حرارتی بایستی برای بحرانی ترین شرایط انجام پذیرد و با توجه به اینکه بحرانی ترین زمان برای تأمین گرمای مورد نیاز گلخانه نیمه های شب یا سپیده دم روزهای سرد زمستانی میباشد ، نتیجه میگیریم که عوامل موثر در کاهش دمای گلخانه تنها انتقال حرارت از جدار و انتقال حرارت در اثر نفوذ هوا میباشد .

 

زیرا در این زمان تهویه ای برای گلخانه لازم نمیباشد انرژی گرمای خورشید ونیز حرارت ناشی از سیستم های روشنایی و افراد موجود نبوده و سایر تبادلات حرارتی نظیر انتقال حرارت بین هوای داخل گلخانه و زمین و انتقال حرارت ناشی از فعالیت بیولوژیکی گیاهان بسیار ناچیز بوده ( ویا درجهت افزایش دمای گلخانه ) میباشد . بازتاب انرژی گرمایی هوای داخل گلخانه به آسمان که تشعشعات مادون قرمز با طول موج زیاد می باشند بطور چشمگیری به جنس پوشش بستگی داشته و درضرایب مربوطه انتقال حرارت از جدارها برای پوششهای مختلف در نظر گرفته شده اند .  

 

انتقال حرارت ازجدار

انتقال حرارت ازجدار خارجی بوسیله فرمول قابل محاسبه می باشد که درآن : Q1=4,88UA(Ti-To)                                                                               

Q1= مقدار انتقال حرارت ازجدار برحسب کیلوکالری می باشد .

U = ضریب انتقال حرارت برحسب بی تی یو بر ( ساعت – فوت مربع – درجه فارنهایت ) میباشد که مقدار آن برای پوشش های مختلف در جدول 1 درج گردیده است .

انتقال حرارت دراثر نفوذ

به واسطه منافذی که درسطوح گلخانه وجود دارد بخصوص درمحل تماس پوشش با بدنه

گلخانه که هوابندی بطور صد در صد نمیباشد عموماً مقداری هوای سرد به داخل گلخانه نفوذ میکند که باعث افت حرارتی آن شده وباید بوسیله سیستم حرارتی جبران شود . مقدار این افت از فرمول Q2=.288NV(Ti-To) بدست می آید که در آن :

Q2- مقدار انتقال حرارت در اثر نفوذ برحسب کیلو کالری برساعت می باشد .

N- تعداد تعویض هوای گلخانه درساعت می باشد .

 V- حجم هوای داخل گلخانه برحسب مترمکعب میباشد برای محاسبه حجم هوای گلخانه های با سقف قوس اندازه سطح زیرکمان ( a ) مورد نیازمیباشد که مقدار آن براساس اندازه دهانه و ارتفاع قوس از جدول 4 قابل حصول است .

Ti-To- به ترتیب دمای هوای داخل و خارج گلخانه و برحسب درجه سانتیگراد می باشد .

 افت حرارت کل

افت حرارت کلی گلخانه یعنی مقدار گرمای مورد نیاز برای تأمین دمای مطلوب از جمع   Q=Q1+Q2  برحسب کیلوکالری برساعت بدست می آید .

 

راندمان حرارتی

یکی از انواع سیستمهای حرارتی که جهت گرمایش گلخانه ، مرغداریها ، سالنهای پرورش قارچ ، سالنهای نیمه صنعتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد کوره هوای گرم می باشد که درانواع مختلف و با ظرفیتها و راندمان های متفاوت در بازار موجود میباشد . برای بدست آوردن تعداد کوره هوای گرم مورد نیاز برای یک واحد لازمست راندمان کوره هوای گرم معلوم باشد .

با توجه به اینکه درهنگام سوخت درمشعل معمولاً تمام سوخت بطور صد در صد نمی سوزد و همواره مقداری سوخت ناقص می سوزد در نتیجه انرژی سوخت بطور کامل آزاد نمی شود بنابراین برای هر مشعل یک راندمان احتراق تعریف می گردد که مبین نسبت انرژی گرمایی تولید شده به سوخت مصرف شده میباشد . این راندمان برای مشعل های مختلف متفاوت بوده و بطور متوسط 75% می باشد .

همچنین از آنجا که درکوره هوای گرم یک تبادل حرارت بین محصولات احتراق ( دود ) و هوای محیط انجام می پذیرد و با توجه به اینکه هوای خروجی از کوره هیچگاه تا حد دود خروجی از آن گرم نمی شود ( یعنی دود خروجی همواره گرم تر از هوای خروجی  از کوره می باشد ) لذا برای هرکوره هوای گرم یک راندمان حرارتی تعریف میشود که بیانگر نسبت انرژی گرمایی جذب شده توسط هوای محیط به انرژی گرمایی محصولات احتراق (دود ) میباشد که این نسبت برای کوره به مقدار انرژی سوخت مصرفی آن می باشد ازحاصل ضرب راندمان حرارتی کوره در رراندمان احتراق ( راندمان مشتعل ) بدست می آید. 

 

سیستم گرمایش گلخانه

 

بدلیل اینکه پوشش روی گلخانه با اسکلت گلخانه در تماس میباشد و یا حتی گاهی اوقات قابل توجهی از سطح پوشش را فریم فلزی تشکیل میدهد ( مانند گلخانه های شیشه ای ) ضریب انتقال حرارت لذا جهت دست یابی به ضریب کلی انتقال حرارت مقدار U باید در مقدارC1 که از جدول 2 قابل استخراج است ضرب گردد . همچنین از آنجا که عموماً مقدار انتقال حرارت از جداربرای سرعتهای باد مساوی یا کمتراز 24 کیلومتر بر ساعت محاسبه میگردد . چنانچه سرعت عمومی باد در محل احداث گلخانه بیشتر باشد مقدار U باید بوسیله ضریب کلی انتقال حرارت از حاصل ضرب U در مقدار C2 که ازجدول 3 استخراج می شود بدست می آید .

 

سیستم گرمایش گلخانه

 

A – سطح جدار برحسب مترمربع میباشد که معادل مجموع سطح جانبی ( یعنی دیواره ها ) و نیز مساحت سقف گلخانه می باشد . برای محاسبه مساحت سقف گلخانه های با سقف قوسی شکل اندازه طول کمان و برای محاسبه مساحت دیواره ها اندازه مساحت مقطع کمان (a) اندازه طول کمان ( s ) مورد نیاز است که مقدار آن براساس اندازه دهانه و ارتفاع قوس درجدول 4 درج شده است .

 

سیستم گرمایش گلخانه

 

Ti- دمای هوای داخل برحسب درجه سانتیگراد می باشد که مقدار آن بطور قابل ملاحظه ای به نوع گیاه گونه ( واریته ) و مرحله رشد گیاه بستگی دارد .

To – دمای هوای خارج ( در زمستان ) برحسب درجه سانتیگراد می باشد . 

 

مشخصات فنی مشعل گازوئیلی ايران رادياتور سیستم گرمایشی واحد های گلخانه ای

ردیف

نوع مشعل

کد کالا

ظرفیت حرارتی کیلو کالری در ساعت

مصرف سوخت در ساعت

الکترو موتور

نوع عملکرد

 

1

گازوئیلی

JPE80/1

70000-160000

16-7 ليتر

1-240 وات

یک مرحله ای

 

تابلو کنترل مشعل شامل : کلید فیوز، کنتاکتور، بی متال،رله کنترل،لامپهای سیگنال،و تجهیزات مربوطه میباشد.

اتصالات مورد نیاز نصب مشعل های گازوئیلی

نازل شصت درجه - یک و نیم

فیلتر گازوئیل

اتصالات برنجی یک سری کامل

برزنت

نایلون

( 205  باورق گالوانیزه ضخامت نیم میلیمتر(دودکش،زانو ،لوله و صفحه فلزی

مشخصات فنی مشعل گازی ايران رادياتورسیستم گرمایشی واحد های گلخانه ای

ردیف

نوع مشعل

کد کالا

ظرفیت حرارتی کیلو کالری در ساعت

مصرف سوخت متر مکعب در ساعت

الکترو موتور

نوع عملکرد

کنترل رله

 

2

گازی

JGN80/0

42000-155000

 

1-240 وات

یک مرحله ای

G790

تابلو کنترل مشعل شامل : کلید فیوز، کنتاکتور، بی متال،رله کنترل،لامپهای سیگنال،و تجهیزات مربوطه میباشد.

شیر برقی گازی تدریجی سه چهارم اینچ پر شر (فشارزیاد)گاز و هوا روی مشعل نصب شده است.

اتصالات مورد نیاز نصب مشعل های گازی

رگلاتور یک اینچ p1=max1 bar,                   p2=max18-40 mbar

مانومتر صد میلی بار

مهره ماسوره گازی یک اینچ ( شیلنگ گاز ماسوره دارد)

شیر گالوانیزه نیم اینچ

مانومترششصد میلی بار

فیلتر گاز یک اینچ

مغزی برنجی نیم اینچ

شیر گازی یک اینچ

مغزی برنجی یک اینچ

سه راه گالوانیزه( *یک*نیم *یک) اینچ

شیلنگ گاز طبق استاندارد موجود در بازار حداقل نیم متر و هر دو سر شیلنگ مهره ماسوره باشد.PN : 2BAR

نوار تفلون

برزنت

نایلون

( 205  باورق گالوانیزه ضخامت نیم میلیمتر(دودکش،زانو ،لوله و صفحه فلزی

 

اجزاءسيستم گرمايشي

(كوره هاي هواي گرم)

1-بدنه

2-  موتور

3- تابلو برق

4- مشعل

5-فن لیمیت کنترل

6-هدردوم

7-لوله های پاس دو

8-لوله های پاس سه

9-فریم اصلی

10- هدراول

11-هدرسوم

12-عایق پشم شیشه

13-نخ نسوز

14- محفظه احتراق

15- یاتاق صنعتی

16-ونتیلاتور

17- تسمه

18-  دریچه خروجی هوای گرم

19-    لوله های خروجی گرما به هدر اول

20-    فریم ونتیلاتور

21-     فریم نگهدارنده محفظه احتراق

22-    چدنی نگهدارنده مشعل

23-    پیچ و مهره های درپوش جدا شونده

24-       هدایت کننده باد

25-    دریچه خروج گاز ( اگزوز)

26-    دریچه سوپاپ انفجار

 

سیستم گرمایش گلخانهسیستم گرمایش گلخانه

 

محاسبات بر آورد افت حرارتی یک واحد گلخانه ای 250 *200 متر مربع

14,455,771

افت حرارتي كل ( كيلو كالري در ساعت )

1,983,150

افت حرارتي از منافذ ( كيلو كالري در ساعت)

12,472,621

افت حرارتي از سطوح ( كيلو كالري در ساعت)

383,773

حاصل ضرب ضرايب و سطوح

32.5

تغييرات دما

0.288

ضريب فرمول افت حرارتي از منافذ

4.88

ضريب فرمول افت حرارتي از سطوح

-14.5

دماي بيرون گلخانه درجه سانتيگراد

18

دماي مورد نياز داخل درجه سانتيگراد

1.02

ضريب اصلاح اسكلت سازه روي پوشش

1

ضريب اصلاح سرعت باد

1.20

ضريب انتقال حرارت براي پوشش

211875

حجم گلخانه

64250

مساحت كل سطوح

2000

مساحت جانبي

2250

مساحت ابتدا و انتها

60000

مساحت سقف

13

مساحت زير كمان

9.6

طول قوس كمان

1.9

ارتفاع قوس كمان

5.85

ارتفاع تا راس كمان

4   

ارتفاع تا ناوداني

50000

مساحت

8

عرض دهنه

25

تعداد دهانه

250

طول

 

تهران، خیابان سعدی جنوبی

مجتمع تجاری-اداری سعدی

طبقه ۶، واحد۶۰۸

اطلاعات تماس

۰۲۱ - تلفــن : ۳۳۱۱۳۳۷۷

(سی خط)

۰۲۱ - فاکس : ۳۳۹۴۸۲۵۷

پست الکترونیکی

info[at]famco.co.ir

انتقادات و پیشنهادات

+98 30002530331133

صفحه دوستداران فامکو

facebook page